Biologisk återställning i Slorudsälven

Idag var det dags för slutbesiktning av den restaurering som skett av Slorudsälven, Arvika kmn. Mängder med block, sten och grus som en gång schaktades ur älven iom flottningen har nu återförts till älvfåran. Tillsammans med öppnade sidofåror har goda förutsättningar skapats för både den storvuxna Värmeln-öringen och flodpärlmusslorna. Länsstyrelsen Värmland har finansierat genom medel…

Ny studie av Klarälvslaxens genetik

En pinfärsk rapport om Klarälvslaxens genetik finns nu för nedladdning. Studien är gjord av SLU på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland/Interregprojektet “Vänerlaxens fria gång”. Baserat på resultaten och efter samråd med SLU m.fl. har Länsstyrelsen beslutat att från och med 2012 prioritera vild K-lax framför odlad vid upptransport till lekområdena samt att transport av vild K-lax >5,5kg…

Transport av lekfisk

Idag avgick ännu en transport av lekfisk från Forshaga till lekområdena uppströms Edsforsen. Länsstyrelsen var med vid sortering och lastning och lasten (ca 120 st) bestod i huvudsak av Klarälvsöring mellan 45 och 70cm men även några vilda Klarälvslaxar åkte med. Hittills i år har Fortum kört fyra transporter från Forshaga med sammanlagt ca 400 lekfiskar.

Smoltredovisning 2012

En kort redogörelse av den smolt som Fortum kompensationutsatt under våren 2012: • Åligganden enligt vattendomar: 175 000 smolt/år   • Utsättningsbalans 2011: + 43 283 smolt     Utsättningar 2012 • Totalt 159 015 st fenklippt 2-årig smolt utsatta (mellan 26/3 och 18/5): 63 325 st K-lax (90-120 gr), 46 263 G-lax (130-150 gr),…

Fiskräknare med kamera i Forshaga

Under torsdagen installerade Stefan Stridsman och Pär Gustafsson från länsstyrelsen Norrbotten respektive Värmland den nya fiskräknaren (VAKI) i fisktrappan vid Forshaga krv. Förutom att räkna uppstigande fisk finns en högupplöst färgkamera som filmar varje passerande fisk. Videosekvenserna kan sedan användas för att bestämma art och om fisken är av vilt eller odlat ursprung. Räknaren kan…