Det är snart radonmätningssäsong, och detta är det perfekta tillfället att genomföra en radonmätning för att säkra en inomhusmiljö fri från radon

Om du bor i ett hus eller en villa har du möjligheten att på ett enkelt sätt utföra din egen radonmätning. Du behöver vanligtvis mäta i vardagsrummet och ett av sovrummen. Att genomföra mätningen är en enkel process. Du beställer radondosor som du får hemskickade. Sedan placerar du ut dosorna enligt de tydliga anvisningarna som följer med. När mätperioden är avslutad skickar du enkelt tillbaka dosorna. Efter ungefär en vecka får du resultatet som klargör om det förekommer förhöjda radonhalter eller om nivåerna är inom de säkra gränserna.  Mätningen ska utföras under minst 60 dagar under perioden oktober till april. När mätperioden är klar, skicka tillbaka dosorna för analys. Efter cirka en vecka får du du en mätrapport som klargör om radonhalten är inom säkra nivåer eller om det krävs åtgärder.

Det är viktigt att förstå att radon ökar risken för lungcancer, särskilt vid långvarig hög exponering. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige, och det kan ta många år innan detta blir synligt. Folkhälsomyndigheten har fastställt ett gränsvärde på 200 Bq/m³ för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler för att minimera denna risk.

De huvudsakliga källorna till radon i inomhusluft är marken, byggmaterial och i vissa fall dricksvatten. Genom mätning kan du upptäcka om du har förhöjda radonhalter i ditt hem och vidta nödvändiga åtgärder för en säkrare inomhusmiljö.

I hem och allmänna byggnader tillämpas ett riktvärde på 200 Bq/m³ som årsmedelvärde för radonhalten. Enligt uppskattningar från Strålsäkerhetsmyndigheten är det ungefär 325 000 bostäder i Sverige där radonhalterna överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m³.

Så, ta kontroll över ditt hem och din och din familjs hälsa. Genom att mäta radonhalten och agera vid behov, skapar du en miljö där du kan känna dig trygg och säker i. Beställ radonmätning idag för ett radonfritt boende. Det är det enda sättet att upptäcka radon på.

Similar Posts