Fiske och fiskevård

Vi som jobbar med fiske och fiskevård i Värmland

Fylkesmannen och elfiske i Billälven

Idag har länsstyrelsen träffat Fylkesmannen och forskningsinstitutet NINA från Norge. Under dagen har vi besökt Vrångsälven och Billälven samt diskuterat hur vi gemensamt ska kunna lokalisera kräftpesten och förvalta  återstoden av flodkräftorna. Det hela avslutades med att elfiska i billälven efter misstänkta signalkräftor. Inga signalkräftor hittades däremot flodkräftor som vi bestämde att skicka på analys. 

Gemensam insats för att stäva tjuvfisket

Under helgen fredag till söndag har Länsstyrelsen varit i Säffle och bedrivit fisketillsyn i Byälven. I ett led att stäva tjuvfisket efter gös. Tillsynen har varit en gemensam auktion där fler föreningar och organisationen har varit på plats.

De fiskare som var på plats skötte sig bra och höll sig i de områden som man fick bedriva fiske, däremot var det en och annan som tog upp mer fisk än lovligt som då fick fisken beslagtagen.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/tjuvfisket-ska-stoppas-myndigheterna-kraftsam

Film gösfiske i Byälven 17/6-16

 

på fotot en glad gösfisket som fått en lagligt fångad gös

Gösfiskare