Fiske och fiskevård

Vi som jobbar med fiske och fiskevård i Värmland

Fiskräknare med kamera i Forshaga

Under torsdagen installerade Stefan Stridsman och Pär Gustafsson från länsstyrelsen Norrbotten respektive Värmland den nya fiskräknaren (VAKI) i fisktrappan vid Forshaga krv. Förutom att räkna uppstigande fisk finns en högupplöst färgkamera som filmar varje passerande fisk. Videosekvenserna kan sedan användas för att bestämma art och om fisken är av vilt eller odlat ursprung. Räknaren kan även ge information om när och hur olika fiskarter rör sig.

Fiskräknaren ingår som en del i ett större projekt med syfte att förbättra effektiviteten i fiskvägen, öka fiskens välfärd via minskad hantering och förbättra för Fortums personal. Fortum är projektägare och står för inköp och drift.

Nedan några bilder från installationen:

20120624-225636.jpg

20120624-225729.jpg
Räknare och kamera på plats högst upp i deniltrappan.

20120624-230700.jpg
Kameraenheten

20120624-230830.jpgRäknare och kamera skymtar under vattnet högst upp i deniltrappan

20120624-230942.jpg
Precis ovan VAKI:n sitter den nya sk ”false weir” boxen som ska leda fisken från trappan och in i anläggningen utan manuell hantering

Fiskvägsutredning

20120620-230445.jpg

20120620-230416.jpg

Under tre dagar har en delegation från Länsstyrelsen Värmland/Norrbotten (Mikael H, Pär G, Stefan S), Fylkesmannen i Hedmark (Tore Q, Håkon BS), Karlstads uni. (Larry G, Eva B, Olle C) och Nina (Morten K) besökt varje kraftverk i Klar/Trysilälven i syfte att studera förutsättningar och möjligheter för upp- och nedströmspassage för fisk vid respektive krv.

Turen började i Forshaga där även den snart färdiga moderniseringen av fisktrappan beskådades (se bilder ovan).

Därefter besöktes i tur och ordning krv i Deje, Munkfors, Skymnäs, Forshult, Krakerud, Skoga, Edsforsen, Höljes, Lutufallet(N) och Sagnfossen(N).

Expertgruppen ska nu börja arbetet med att sammanställa en rapport där de för fisken bästa åtgärderna presenteras.

Bilderna nedan visar i tur och ordning torrfåran i Munkfors, vy från Höljesdammen, omlöpet vid Sagnfossens krv och till sist några ur gruppen i ivrigt samspråk.

20120620-225615.jpg

20120620-225346.jpg

20120620-225310.jpg

20120620-225106.jpg

Upptransport av lekfisk i Klarälven

Onsdagen den 13/6 gjordes den för året första upptransporten av lekfisk i Klarälven då 130 Klarälvsöringar transporterades från Forshaga avelsstation till lekplatserna ovanför kraftverket i Edsforsen. Närvarande vid transporten var Länsfiskekonsulent Sven-Erik Sköld, representant för djurskyddsfunktionen vid Länsstyrelsen Värmland och Fortums personal.

Nedan ses ett urval av foton och filmer från upptransporten

 

Iordningställande av vattenpump för extra tillförsel av vatten vid utsättningen

 

 

 

 

 

Informationsträff ”Vänerlaxens fria gång”

Under en välbesökt informationsträff i Edebäcks hembygdsgård berättades och diskuterades det på torsdagskvällen om projektet ”Vänerlaxens fria gång”. Pratade gjorde Mikael Hedenskog och Pär Gustafsson (Länsstyrelsen), Stefan Palm (SLU),Eva Bergman (KaU), Anna Sjörs (Klarälvens vattenråd/Hagfors kommun). Efter mötet besöktes dels den smoltryssja som finns strax uppströms Edebäck men även den ”Wolf-trap” för smolt som finns vid Edsforsens kraftstation. Nedan några bilder från kvällen.

20120607-221500.jpg

20120607-221548.jpg

20120607-221652.jpg