Tag Archive for Sportfiskarna

Smaka på Vänern och temadag inom samförvaltning fiske Vänern

Inom projektet Samförvaltning fiske Vänern, kommer det hållas temadag lördagen den 1 september i samband med Vänerveckan.

Tanken med temadagen är att det ska vara en dag med dubbelriktad utbildning, där yrkesfisket/trollingfisket träffas och visar upp sin utrustning för varandra.
samt att man berättar om hur fisket går till med de olika redskapen, med mera.

För att underlätta för er som vill få information om fisket och förvaltningen av fisken i Vänern kommer temadagen att vara på två platser samtidigt.

Mörudden, Hammarö kl 10-16 (Måns Bagge Yrkesfisket kommer att ha särskild visning för trollingfiskare kl 11 och 13) (Peter Wiklund Trollingfisket kommer att ha särskild visning för yrkesfisket kl 12 och 14)

Spiken, Lidköping kl 10-15 (Boris Åhslund Yrkesfisket kommer att ha särskild visning för trollingfiskare kl 11 och 13) (Trollingfisket kommer att ha särskild visning för yrkesfisket kl 12 och 14)

Förutom temadag för yrkesfisket och trollingfisket kommer det vara andra aktivitet på plats vilket presenteras nedan för respektive plats och alla är hjärtligt välkomna stor som liten

Mörudden/ Hammarö
- Hör Anna Hagelin föreläsa om de olika laxprojekten i Vänern, Klarälven och Gullspångsälven. Peter Belin Sportfiskarna om sina projekt i Vänern samt Jonas Andersson om projektet samförvaltningen fiske Vänern.

- Träffa sportfiskeakademin som visar modern full utrustad båt och berättar om olika fiskemetoder.

- Se vad Vänermuseet fångar med sin stora sänkhåv ( sänkhåven lyfts kl 11, 12, 14, och 15).

- Smaka på Vänerns skafferi, Bola Sjögren Bjuder på munsbitar som tillreds på plats.

- Sportfiskarna bjuder barn och vuxna på Prova på fiske , Spön och flytvästar finns redo.

- Träffa Länsstyrelsen Värmland som ställer ut och berättar om sitt arbete i Vänern.
- Hushållningssällskapet och berättar om projektet smaka på Vänern.

Spiken / Lidköping
- Hör Sara Peilot föreläsa om samförvaltning fiske Vänern och arbetet inom Vänern Vattenvårdsförbund.

- Träffa Sportfiskarna som berättar om sin verksamhet.

- Vänermuseet kommer vara på plats och ställa ut.

Temadagen och smaka på Vänern arrangeras av Samförvaltning fiske Vänern, Hushållningssällskapet och Sportfiskarna.

Samförvaltning fiske Vänern

Vänerveckan /Hammrö

 

Sportlovsfiske i Sandbäckstjärn 2015

Sportfiskarna region Värmland erbjuder gratis fiske för barn och ungdomar i Sandbäckstjärn den 24 februari!
Dagen genomförs i samverkan med Skoghalls SFK och Studiefrämjandet.

Tid: 24 februari 10-14

Plats: Samling vid den stora grusparkeringen framför Sandbäckstjärn från 9:30

  • Korvgrillning – Vi bjuder på korv med bröd till alla barn
  • Pimpelfiske – De 50 första barnen får ett eget pimpelspö!
  • Isdubbar är obligatoriskt!

För mer information eller vid osäkert isläge, ring
Sportfiskarna region Värmland: 070-6894820 eller 
076-8937570

Varmt Välkomna

Pengar att söka till fiskevård

Fiskeklubbar, fiskevårdsområden och andra föreningar som jobbar med lokal fiskevård kan nu börja ansöka om bidrag från Sportfiskarnas Fiskevårdsfond till projekt under 2014.

Fiskevårdsfonden tar emot ansökningar fram till 10 mars 2014. Bidrag från fonden kan främst sökas av sportfiskeklubbar och distrikt anslutna till Sportfiskarna. Syftet med Fiskevårdsfonden är att stödja projekt och insatser som långsiktigt gynnar sportfisket och fiskevården.

För mer information se sportfiskarna webbplats

Fiskmarknad 2013

Länsstyrelsen i Värmland tillsammans med Karlstads Universitet, Naturskyddsföreningen och Sporfiskarna arrangerar Fiskmarknad 2013. 

Anmälan till Fiskmarknad 2013 görs på http://fiskmarknad.nu med start den 25 februari.

Fiskmarknad 2013 hålls i Karlstad 7-9 maj och är till för alla som är intresserade av vandrande fisk och åtgärder som syftar på dessa bestånd. Arrangörerna välkomnar Vattenförvaltare, fiskevårdsområdesföreningar, kraftbolag, konsulter, myndigheter, universitet, icke statliga intressegrupper och organisationer, återförsäljare samt intresserad allmänhet.

Syftet med Fiskmarknad 2013 är att sammanföra alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring och fiskpassager. Att skapa en mötesplats för genomförare, tänkbara uppdragsgivare samt kunder och därmed skapa professionella nätverk. Arrangörerna vill även skapa en helhetssyn över rådande kunskapsläge för fiskpassager och fiskvandring och på det sättet identifiera kunskapsluckor och behov av ny kunskap.

 

             Fiskmarknad 2013 pågår under tre dagar:

  • 7-8 maj – Föredrag, mässa och workshops på Stadshotellet (vardagar).
  • 9 maj – Familjevänliga aktiviteter dagtid och föredrag under eftermiddagen, på och omkring Värmlands museum (röd dag).

På följande länk finns mer information och detaljerat program http://fiskmarknad.nu