Författare: Pär Gustafsson

Länsfiskekonsulent och projektledare

Transport av lekfisk

Idag avgick ännu en transport av lekfisk från Forshaga till lekområdena uppströms Edsforsen. Länsstyrelsen var med vid sortering och lastning och lasten (ca 120 st) bestod i huvudsak av Klarälvsöring mellan 45 och 70cm men även några vilda Klarälvslaxar åkte med. Hittills i år har Fortum kört fyra transporter från Forshaga med sammanlagt ca 400 lekfiskar.

Smoltredovisning 2012

En kort redogörelse av den smolt som Fortum kompensationutsatt under våren 2012: • Åligganden enligt vattendomar: 175 000 smolt/år   • Utsättningsbalans 2011: + 43 283 smolt     Utsättningar 2012 • Totalt 159 015 st fenklippt 2-årig smolt utsatta (mellan 26/3 och 18/5): 63 325 st K-lax (90-120 gr), 46 263 G-lax (130-150 gr),…

Fiskräknare med kamera i Forshaga

Under torsdagen installerade Stefan Stridsman och Pär Gustafsson från länsstyrelsen Norrbotten respektive Värmland den nya fiskräknaren (VAKI) i fisktrappan vid Forshaga krv. Förutom att räkna uppstigande fisk finns en högupplöst färgkamera som filmar varje passerande fisk. Videosekvenserna kan sedan användas för att bestämma art och om fisken är av vilt eller odlat ursprung. Räknaren kan…

Fiskvägsutredning

Under tre dagar har en delegation från Länsstyrelsen Värmland/Norrbotten (Mikael H, Pär G, Stefan S), Fylkesmannen i Hedmark (Tore Q, Håkon BS), Karlstads uni. (Larry G, Eva B, Olle C) och Nina (Morten K) besökt varje kraftverk i Klar/Trysilälven i syfte att studera förutsättningar och möjligheter för upp- och nedströmspassage för fisk vid respektive krv.…