Författare: Pär Gustafsson

Länsfiskekonsulent och projektledare

Fiskbestånd i Klarälvens mynningsområde

Som säkert många känner till har det funnits en oro hos framförallt yrkesfiskare men även hos sportfiskare, forskare och länsstyrelsen angående de minskande fiskfångster som rapporterats från Klarälvens mynningsområde i Vänern (framförallt i Hammarösjön). Teorierna om varför fångsterna minskat är flera. Från yrkesfiskets håll menar man att minskningen beror på att överdosering av polyaluminiumklorid från…

Summering Fiskmarknad 2013

Mellan den 7 – 9 maj arrangerade Länsstyrelsen Värmland, Karlstads universitet, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen en konferens och utbildningsdagar under namnet Fiskmarknad 2013 (www.fiskmarknad.nu). Evenemanget gick av stapeln på Stadshotellet och Värmlands museum i Karlstad med syftet att sprida kunskap kring vandringsproblematik för fisk och andra vattendjur, lösningar på problemen och hur man kan återställa skadade…

Arbetsgruppsmöte angående smolt och avel/lekfisk 2012-2013

I måndags samlades Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Västra Götaland, Fortum, Fiskhälsan AB, Vattenregleringsföretagen samt Havs- och Vattenmyndigheten för ett heldagsmöte i Karlstad angående fiskvillkoren i Klarälvens och Gullspångsälvens vattendomar. Det var det första formella så kallade arbetsgruppsmötet som hållits kring dessa frågor, ett möte som som alla parter var glada och nöjda över att ha fått till stånd.…

Norrlandsresa: tema smolt

Lite få uppdateringar på bloggen på sistone, ska bli bättring på det i takt med att de olika verksamheterna vaknar ur vinterdvalan:) Häromdagen tog tex vi, dvs Sven-Erik och undertecknad, tåget till Härnösand för att träffa länsstyrelsekollegorna och kraftbolag där uppe. Syftet var att under ett par dagar prata om och dela med sig erfarenheter…