Författare: Pär Gustafsson

Länsfiskekonsulent och projektledare

Summering Fiskmarknad 2013

Mellan den 7 – 9 maj arrangerade Länsstyrelsen Värmland, Karlstads universitet, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen en konferens och utbildningsdagar under namnet Fiskmarknad 2013 (www.fiskmarknad.nu). Evenemanget gick av stapeln på Stadshotellet och Värmlands museum i Karlstad med syftet att sprida kunskap kring vandringsproblematik för fisk och andra vattendjur, lösningar på problemen och hur man kan återställa skadade…

Arbetsgruppsmöte angående smolt och avel/lekfisk 2012-2013

I måndags samlades Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Västra Götaland, Fortum, Fiskhälsan AB, Vattenregleringsföretagen samt Havs- och Vattenmyndigheten för ett heldagsmöte i Karlstad angående fiskvillkoren i Klarälvens och Gullspångsälvens vattendomar. Det var det första formella så kallade arbetsgruppsmötet som hållits kring dessa frågor, ett möte som som alla parter var glada och nöjda över att ha fått till stånd.…

Norrlandsresa: tema smolt

Lite få uppdateringar på bloggen på sistone, ska bli bättring på det i takt med att de olika verksamheterna vaknar ur vinterdvalan:) Häromdagen tog tex vi, dvs Sven-Erik och undertecknad, tåget till Härnösand för att träffa länsstyrelsekollegorna och kraftbolag där uppe. Syftet var att under ett par dagar prata om och dela med sig erfarenheter…

Vänerdagen 6/11

Vänerdagen 2012 som i vanlig ordning arrangerades av Vänerns Vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern gick i år av stapeln i Grästorp (mellan Trollhättan och Lidköping). Evenemanget var tämligen välbesökt med runt 60 åhörare vilka bjöds på en rad intressanta föredrag innehållande alltifrån geologiska undersökningar av Vänerns botten via lax och öringfrågor till restaurering av strandängar och…