Author Archive for Jonas Andersson

Arbetar med fiskefrågor vid Länsstyrelsen i Värmland

Besök vid gåsgruvan och tillsyn av båtkalkning

Kalkningsverksamheten  vid Länsstyrelsen i Värmland har varit på besök vid gåsgruvan. Vars ägare sma-mineral hade genomgång om kalkbrytning och driften vid gruvan. Efter besöket vid gruvan gjordes tillsammans med Värmlands läns kalkningsförbund och sma-mineral ett besök vid Fjällrämmen där det båtkalkades.

Under besöket vid båtkalkningen sändes en del live, det som sändes live går att se  i rutan på första sidan filmat från fältet

// Jonas

Båtelfiske i Klarälven dag tre

Sträckan som elfiskades under dag 3 startade söder om Kärrbackstrandsbron och slutade vid Bråtens camping.

Under dag 3 fångades något fler laxar än tidigare. Av de totalt 330 fiskarna som fångades var det 54 laxar och av dessa var 9 st. 0+. Sammanlagt under de första tre dagarna fångades ca 850 fiskar, varav 100 lax (14 st.0+). De flesta årsungar fångades på västsidan av Skyllbäcksholmen.

Nedan ett urval av foton som togs under dag tre:

Båtelfiske i Klarälven dag två

 I torsdags elfiskades det från kanalen i Höljes till några kilometer nedströms kärrbackstrandsbron. Överensstämmande med pejlingsdatat av lekfisk från tidigare år och från vadelfiske, så fångades det några lax 0+ norr om kärrbackstrandsbron, 5 st totalt. Den sammanlagda fångsten var drygt 300 fiskar, fortfarande dominerar harren bland den fångade fisken, även om det fångades mer av både öring och lax jämfört med vad som fångades dagen innan (drygt 10% av fångsten var lax).

Nedan bilder från båtelfisket dag två

Påbörjad bäckkalkning i Örebäcken

Tidigare har det skrivits om att Länsstyrelsen i Värmland beslutat om genomförandet av bäckkalkningsprojektet.  Den 17 september började personal från Eda kommun och Hushållningssälskapet att lägga ut lekgrus med inblandning av kalkgrus på lekbottnar i Örebäcken. Under tisdagen var även personal från länsstyrelsens kalkningsverksamhet ute vid Örebäcken för att hjälpa till och för att se och dokumentera hur utläggningen av kalkgruset går till.

Arbetet med att lägga ut blandningen av lekgrus och kalkgrus på lekbottnarna är arbetsamt. Med hjälp av fyrhjuling körs gruset från uppläggningsplatsen ut till (eller i närheten av) de platser som gruset ska läggas ut. Sedan skottas det med spade ner i hinkar som bärs ut för hand ut till lekbottnarna. Det kommer att läggas ut ca 20m³ av blandningen kalkgrus och lekgrus i Örebäcken den närmsta veckan.
I rutan filmat från fältet på första sidan finns det som visades live under tisdagen. Tomas och Daniel från Hushållningssällskapet berättar hur de gör, när de lägger ut kalkgruset.

Nedan är ett urval av de bilder som fotograferades under tisdagen.