Author Archive for Jonas Andersson

Arbetar med fiskefrågor vid Länsstyrelsen i Värmland

Svensk- Norsk försurnings- och Kalkningskonferens 3-4 oktober

3-4 oktober var det Svensk – Norsk försurnings- och kalkningskonferens i Göteborg.  Representanter från Havs och- vattenmyndigheten, forskning (universitet), kommuner, länsstyrelser, fylkesmän, entreprenörer, organisationer från både Sverige och Norge var samlade för att utbyta information. Länsstyrelsen i Värmland bidrog med två stycken representanter. Konferensen var anordnad av Havs och- vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

I spalten till höger finns klickbara filer, där man kan läsa abstrakt och program över föredragen.

//Jonas

 

Besök vid gåsgruvan och tillsyn av båtkalkning

Kalkningsverksamheten  vid Länsstyrelsen i Värmland har varit på besök vid gåsgruvan. Vars ägare sma-mineral hade genomgång om kalkbrytning och driften vid gruvan. Efter besöket vid gruvan gjordes tillsammans med Värmlands läns kalkningsförbund och sma-mineral ett besök vid Fjällrämmen där det båtkalkades.

Under besöket vid båtkalkningen sändes en del live, det som sändes live går att se  i rutan på första sidan filmat från fältet

// Jonas

Båtelfiske i Klarälven dag tre

Sträckan som elfiskades under dag 3 startade söder om Kärrbackstrandsbron och slutade vid Bråtens camping.

Under dag 3 fångades något fler laxar än tidigare. Av de totalt 330 fiskarna som fångades var det 54 laxar och av dessa var 9 st. 0+. Sammanlagt under de första tre dagarna fångades ca 850 fiskar, varav 100 lax (14 st.0+). De flesta årsungar fångades på västsidan av Skyllbäcksholmen.

Nedan ett urval av foton som togs under dag tre: