Author Archive for Jonas Andersson

Arbetar med fiskefrågor vid Länsstyrelsen i Värmland

Uppdrag granskning synar laxpolitiken

Uppdrag granskning synar den svenska laxpolitiken som i decennier fokuserat på att hålla liv i ett tynande yrkesfiske på bekostnad av laxbestånden i Östersjön. Den svenska vildlaxen mår sämre än någonsin. Av åttio älvar som en gång hade lax är det en handfull kvar. Två av dem står ensamma för nästan hela Östersjöns återväxt. Hela laxfiskepolitiken beskrivs som ett haveri. Programledare: Karin Mattisson

Hela programmet går att se genom att följa följande länk svtplay uppdrag granskning.

 

//Jonas

Ny adress till Sjöprovfiske och elfiske databaserna

Under 2012 har SLU arbetat med att flytta över databaserna för sjöprovfiske (NORS) och elfiske (SERS) från HaV till SLU, och från och med idag är det möjligt att söka efter och ladda ner data från SLU:s webbsida. Det finns nya instruktioner för hur man söker i databaserna och hur man laddar ner data från webbsidan.

Den nya adressen är http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/

 

//Jonas

Ansökan Europeiska Fiskerifonden 2007-2013

 

Datum för sista dag att ansöka om stöd inom Europeiska Fiskerifonden 2007-2013.

Ansökningar om stöd får enligt förordningen beviljas fram till och med den 31 december 2013. Utbetalningar till stödmottagare får enligt förordningen göras fram till och med den 31 december 2015. För att kunna hålla dessa tider har Jordbruksverket tagit fram riktlinjer för olika slutdatum.

Slutdatum för ansökan om stöd:

  • Sista dag att ansöka om stöd är 2013-04-30

Mer information om vilka stödmöjligheter som finns inom ramen för Europeiska Fiskerifonden finns på  Jordbruksverkets webbsida