Author Archive for Jonas Andersson

Arbetar med fiskefrågor vid Länsstyrelsen i Värmland

Ny adress till Sjöprovfiske och elfiske databaserna

Under 2012 har SLU arbetat med att flytta över databaserna för sjöprovfiske (NORS) och elfiske (SERS) från HaV till SLU, och från och med idag är det möjligt att söka efter och ladda ner data från SLU:s webbsida. Det finns nya instruktioner för hur man söker i databaserna och hur man laddar ner data från webbsidan.

Den nya adressen är http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/

 

//Jonas

Ansökan Europeiska Fiskerifonden 2007-2013

 

Datum för sista dag att ansöka om stöd inom Europeiska Fiskerifonden 2007-2013.

Ansökningar om stöd får enligt förordningen beviljas fram till och med den 31 december 2013. Utbetalningar till stödmottagare får enligt förordningen göras fram till och med den 31 december 2015. För att kunna hålla dessa tider har Jordbruksverket tagit fram riktlinjer för olika slutdatum.

Slutdatum för ansökan om stöd:

  • Sista dag att ansöka om stöd är 2013-04-30

Mer information om vilka stödmöjligheter som finns inom ramen för Europeiska Fiskerifonden finns på  Jordbruksverkets webbsida

Svensk- Norsk försurnings- och Kalkningskonferens 3-4 oktober

3-4 oktober var det Svensk – Norsk försurnings- och kalkningskonferens i Göteborg.  Representanter från Havs och- vattenmyndigheten, forskning (universitet), kommuner, länsstyrelser, fylkesmän, entreprenörer, organisationer från både Sverige och Norge var samlade för att utbyta information. Länsstyrelsen i Värmland bidrog med två stycken representanter. Konferensen var anordnad av Havs och- vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

I spalten till höger finns klickbara filer, där man kan läsa abstrakt och program över föredragen.

//Jonas