Elfiske

Båtelfisken i Klarälven

Under denna och nästa vecka (v.38-39) kommer båtelfisken att utföras på sträckan Vingäng- Höljes för att kvantifiera fiskförekomsten, med fokus på lax- och öring. Fiskena utförs av Jon Museth (NINA), Olav Berg (Högskolan i Hedmark) samt Oskar Calson (Länsstyrelsen Värmland) på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland/Vänerlaxens fria gång. Dagens fiske började vid Klarabro och slutade ungefär vid Vingängsdeltat. 223 fiskar fångades totalt där arten av högst kvantitet var harr, men det fångades även lax, öring, simpa, gädda och stäm. Laxfångsten utgjordes av 10-12 st  tvåsomriga fiskar. I morgon fiskar vi på mer strömsatta sträckor längre uppströms.  Vi såg även några riktigt stora laxar runt båten! Nedan några bilder från dagens fiske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På jakt efter laxyngel

I onsdags påbörjades elfisket efter laxyngel (0+) för att få en uppfattning i vilka områden (vattendrag) som reproduktion sker . Efter att fått avbryta fisket i några lokaler pga högt vattenflöde blev resultatet av två dagars fiske 10 stycken 0+ lax från Acksjöälven. Fisket utfördes av Torbjörn Lundberg (Klarafors) och Oskar Calson (Länsstyrelsen Värmland). I Värån fann de ej några laxyngel, men dock dessa fina öringar! Elfisket är en del i projektet Vänerlaxens fria gång

 

Elfisket är i gång i stora dela av länet

Varje år elfiskas ett antal vattendrag i Värmlands län, elfisket är en del av uppföljningen av den kalkningen som sker i stor utsträckning i länet. Kalkningsverksamheten har under sommaren gjort en upphandling för elfisket och år kommer 131 stycken vattendrag att elfiskas av två olika företag. Vattendragen som kommer att elfiskas är utspridda över hela länet.

Klicka på länken för att se vilka vattendrag som kommer att elfiskas under 2012

Elfiskelokaler 2012

Information om elfiske finner ni genom att klicka här