Kategori: På fältet

Provtagning av vatten i vinter

Trots att isen lagt sig över våra vatten så pågår en kontinuerlig provtagning av vatten. Många vattenkemiska resultat kan man hitta på: http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Project?ID=StationsList&P=All De värmländska sjöarna och vattendragen har nummer 17 i listan. Bilden: Vingåns vatten under isen. Hälsningar / Urban och Jenny  

Besök vid gåsgruvan och tillsyn av båtkalkning

Kalkningsverksamheten  vid Länsstyrelsen i Värmland har varit på besök vid gåsgruvan. Vars ägare sma-mineral hade genomgång om kalkbrytning och driften vid gruvan. Efter besöket vid gruvan gjordes tillsammans med Värmlands läns kalkningsförbund och sma-mineral ett besök vid Fjällrämmen där det båtkalkades. Under besöket vid båtkalkningen sändes en del live, det som sändes live går att…

Påbörjad bäckkalkning i Örebäcken

Tidigare har det skrivits om att Länsstyrelsen i Värmland beslutat om genomförandet av bäckkalkningsprojektet.  Den 17 september började personal från Eda kommun och Hushållningssälskapet att lägga ut lekgrus med inblandning av kalkgrus på lekbottnar i Örebäcken. Under tisdagen var även personal från länsstyrelsens kalkningsverksamhet ute vid Örebäcken för att hjälpa till och för att se…