Kategori: Övrigt

En grön näring på blå åkrar

Under våren 2012 genomförde Jordbruksverket ett antal möten där bransch, forskare, intresseorganisationer och myndigheter tillsammans diskuterade hur utvecklingen av vattenbruket i Sverige skulle ske. Utifrån dessa diskussioner arbetade Jordbruksverket 2012 fram en strategi ”Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar, Strategi 2012-2020”. 2015-03-18 kom så ”Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk Konkretisering av…

Sportlovsfiske i Sandbäckstjärn 2015

Sportfiskarna region Värmland erbjuder gratis fiske för barn och ungdomar i Sandbäckstjärn den 24 februari! Dagen genomförs i samverkan med Skoghalls SFK och Studiefrämjandet. Tid: 24 februari 10-14 Plats: Samling vid den stora grusparkeringen framför Sandbäckstjärn från 9:30 Korvgrillning – Vi bjuder på korv med bröd till alla barn Pimpelfiske – De 50 första barnen…