Övrigt

En grön näring på blå åkrar

Under våren 2012 genomförde Jordbruksverket ett antal möten där bransch, forskare,
intresseorganisationer och myndigheter tillsammans diskuterade hur utvecklingen av vattenbruket i Sverige skulle ske. Utifrån dessa diskussioner arbetade Jordbruksverket 2012 fram en strategi ”Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar, Strategi 2012-2020”.

2015-03-18 kom så ”Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk Konkretisering av Strategi 2012-2020”. I handlingsplanen presenteras åtgärder som bidrar till att nå målen och visionen i den nationella vattenbruksstrategin Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar, strategi 2012–2020. Både handlingsplanen och strategin har tagits fram genom ett brett samarbete mellan myndigheter, näring, forskning och intresseorganisationer under ledning av Jordbruksverket. Länsstyrelsen Värmland bidrog med att sitta med i referensgruppen.

För att åtgärderna ska bli genomförda behövs fortsatt samarbete och dialog. Handlingsplanen utgår från aktuell lagstiftning och tekniska förutsättningar för vattenbruket hösten 2014. Handlingsplanen ska främja en långsiktigt hållbar, växande näring där både öppna och slutna odlingssystem utvecklas och fler arter odlas. Vilka vattenbruksarter och tekniker som är mest lämpliga kan skilja mellan olika delar av landet, vilket ger olika lokala och regionala förutsättningar för vattenbruk. Handlingsplanen är ett verktyg som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av vattenbruksnäringen runt om i Sverige.

 

Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar, Strategi 2012-2020

Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk Konkretisering av Strategi 2012-2020

 

Sportlovsfiske i Sandbäckstjärn 2015

Sportfiskarna region Värmland erbjuder gratis fiske för barn och ungdomar i Sandbäckstjärn den 24 februari!
Dagen genomförs i samverkan med Skoghalls SFK och Studiefrämjandet.

Tid: 24 februari 10-14

Plats: Samling vid den stora grusparkeringen framför Sandbäckstjärn från 9:30

  • Korvgrillning – Vi bjuder på korv med bröd till alla barn
  • Pimpelfiske – De 50 första barnen får ett eget pimpelspö!
  • Isdubbar är obligatoriskt!

För mer information eller vid osäkert isläge, ring
Sportfiskarna region Värmland: 070-6894820 eller 
076-8937570

Varmt Välkomna

Sportfiskarna lanserar en app för napp

Nu ska det bli lättare att kontrollera fiskebeståndet i Vänern. Sporfiskarna lanserar en app för napp.

”Det handlar om var fiskarna finns och hur många de är. Först ut i projektet är Vänern. Den nya appen ska göra det lättare för sportfiskare att rapportera in sina fångster.

– För att vi behöver få in statiskt för forskning och förvaltning för framtiden, för att utveckla bättre fiskevård och bättre sportfiske, säger Peter Beling på Sportfiskarna i Forshaga.”

Så skriver Värmlandsnytt där man även visar en film hur appen fungerar.

Med appen kommer det bli enklare att rapportera in de fångster man gjort på fisketuren. Något som Länsstyrelsen positivt på.

Lördagen den 7 juni öppnas portarna till Vänerns dag

Lördagen 7 juni klockan 10 – 17 fylls Värmlandskajen i Karlstad av aktiviteter både på land och i vatten. Länsstyrelsen Värmland anordnar ”Vänerns dag” för att öka intresset och kunskapen om Vänern och alla dess användningsområden. På plats kommer utställare, alla med någon koppling till Vänern att visa upp sina verksamheter.

Under dagen kommer du bland annat att få möjlighet att paddla kajak, se på sjöräddningens uppvisning, smaka på närproducerad mat, möjlighet att se när Fortum sätter ut 3000 gullspångsöringar ( Smolt), åka ribbåt, samt mycket mer.

För barnen finns en mängd olika aktiviteter. Varför inte lära sig knyta knopar, lära sig att meta eller att steka kolbullar på traditionellt vis?

I den gamla hamnkaptensbostaden får du möjlighet att ta del av sjöfartens historia och lyssna på intressanta föreläsare om hur de arbetar med, på eller runt Vänern.

Från scenen kommer det bland annat spelas livemusik från Turbotits, generaldirektör Björn Risinger från Havs- och vattenmyndigheten håller tal, det blir magishow, prisutdelningar med mera.

Konferencierer under dagen är Björn StarrinJohan Östling och Malte Hallquist som tillsammans med musiker och underhållare kommer att bjuda på underhållning för stora och små.

Vänernsdag invigs av landshövding Kenneth Johansson.

Se program med mera på www.vanernsdag.se