Kategori: Övrigt

En grön näring på blå åkrar

Under våren 2012 genomförde Jordbruksverket ett antal möten där bransch, forskare, intresseorganisationer och myndigheter tillsammans diskuterade hur utvecklingen av vattenbruket i Sverige skulle ske. Utifrån dessa diskussioner arbetade Jordbruksverket 2012 fram en strategi ”Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar, Strategi 2012-2020”. 2015-03-18 kom så ”Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk Konkretisering av…

Sportlovsfiske i Sandbäckstjärn 2015

Sportfiskarna region Värmland erbjuder gratis fiske för barn och ungdomar i Sandbäckstjärn den 24 februari! Dagen genomförs i samverkan med Skoghalls SFK och Studiefrämjandet. Tid: 24 februari 10-14 Plats: Samling vid den stora grusparkeringen framför Sandbäckstjärn från 9:30 Korvgrillning – Vi bjuder på korv med bröd till alla barn Pimpelfiske – De 50 första barnen…

Lördagen den 7 juni öppnas portarna till Vänerns dag

Lördagen 7 juni klockan 10 – 17 fylls Värmlandskajen i Karlstad av aktiviteter både på land och i vatten. Länsstyrelsen Värmland anordnar ”Vänerns dag” för att öka intresset och kunskapen om Vänern och alla dess användningsområden. På plats kommer utställare, alla med någon koppling till Vänern att visa upp sina verksamheter. Under dagen kommer du bland annat att få möjlighet…