Kategori: Kalkning

Försurning fortfarande stort problem i Sverige

Trots att luftföroreningar från Europa har minskat kraftigt är mark och vatten fortfarande försurade i stora delar av Sverige, visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Orsakerna är bland annat ett fortsatt högt kvävenedfall och intensivare skogsbruk. Så skriver IVL Svenska miljöinstitutet vid ett pressmeddelande 2013-09-02 här hela pressmeddelandet finns på följande länk. IVL…

Aluminiumprovtagning i värmländska vattendrag

Torsdagen 18 april startade kalkningsverksamheten aluminiumprovtagningen i värmländska vattendrag. 104 stationer skulle provtas runt hela Värmland i högflöde (vårflod). Det visade sig bli en kort och intensiv vårflod. Igår onsdag 24 april avslutades provtagningen, under dessa dagar lyckades vi ta 97 prover. De 7 stationer som blev kvar kommer istället att provtas under hösten i högflöde. /Jenny…

Elfiskeupphandling inom kalkeffektuppföljningen

Under de senaste årtiondena har ett stort antal sjöar och vattendrag i Värmland kalkats och restaurerats med målet att återskapa förutsättningar för återkolonisation av försvagade och utslagna bestånd och arter. För att kunna följa upp hur kalkning och restaurering lyckas genomförs bl.a. ett omfattande elfiskeprogram vid utvalda lokaler. Förfragningsunderlag elfiske 2013-2014 Bilaga 1 Avtalsutkast 2013…

Kalkhandläggarträff i sollefteå

Under två dagar, 20-21 mars har kalkningsverksamheten varit på kalkhandläggarträff. I år var det länsstyrelsen i Västernorrlands tur att arrangera handläggarträffen. träffen hade de valt att lägga i Sollefteå. Det var ett bra sammansatt schema och föredragshållarna berörde många viktiga frågor som rör kalkningsverksamheten.  Dag 1, 20 mars Sollefteå kommun Välkomna (Sten-Olov Altin, länsråd Västernorrland)…