Fiske efter signalkräfta vilka regler gäller

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Fiske får som regel bara ske inom hanteringsområden för signalkräftor eftersom signalkräftan är en invasiv främmande art.

I hanteringsområdet får man hantera levande/okokt signalkräfta. Hanteringsområdet omfattar Vänern och Dalälven och söder ut.

Öland, Gotland, norra Bohuslän, övriga Värmland och Dalsland, liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet. Som huvudregel får signalkräfta inte fiskas eller hanteras okokt utanför hanteringsområdet. I vissa undantagsfall kommer fiske tillåtas utanför hanteringsområdet efter beslut av Havs- och vattenmyndigheten.

Nya regler börjar gälla 1 juli 2020.
Fiske och hantering av okokt signalkräfta tillåts från 1 juli 2020 även i Värmlands östra delar, angränsande Örebro län. I dessa delar av Värmland finns framförallt signalkräftor. Risken för spridning till flodkräftvatten bedöms därmed som låg. En utökning av hanteringsområdet har bedömts som mer ändamålsenlig än en fragmenterad reglering med olika regler för närliggande vatten. För ytterligare information om regler för fisket samt karta se Havs- och vattenmyndigheten.

Signalkräfta – regler för fiske (havochvatten.se)länk till annan webbplats

Från 1 augusti till 15 september är fiske efter signalkräfta även tillåtet i sjöarna Värmeln, Bråtsjön, Gösjön, Klacksjön och Stor-Emsen. Då dessa sjöar ligger utanför hanteringsområdet gäller hårdare regler för hantering av signalkräftor. Försäljning och överlåtelse av okokt kräfta från dessa sjöar är inte tillåten. Signalkräfta ska kokas på fastigheten som direkt ansluter till sjön eller på fastigheten med fiskerätt i aktuell sjö.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta (HVMFS 2019:21)länk till annan webbplats