Laxkamera!

DSC_0032DSC_0017DSC_0028Under den senaste månaden har en så kallad Sonarkamera varit installerad i Klarälven, ca 1 km nedströms Forshaga kraftverk. Syftet med kameran är att se hur mycket fisk och av vilka storlekar som vandrar upp- och nedströms i älven. Framförallt har fokus varit på att få bättre koll på när den Vänervandrande öringen och laxen börjar stiga upp i älven och hur mycket fisk det handlar om. Kameran bygger på samma princip som ekolod med den skillnaden att den här kameran läser av vattnet horisontellt i en kon på ca 60 x 20 meter. Därefter gör mjukvaran om bilden så att man ser vyn uppifrån med bottenkonturer. Fiskar som simmar förbi syns som ljusa markörer vilka registreras och sparas som filmsnuttar i en dator, filmer som sedan kan analyseras med en särskild programvara.

Undersökningen i Klarälven har i år varit av pilotkaraktär för att se om den här typen av övervakning överhuvudtaget fungerar här. Kamera och övrig utrustning har lånats av Länsstyrelsen i Luleå som med goda resultat använt denna teknik i flera kustmynnande norrlandsvattendrag. Om testet i Klarälven faller väl ut finns möjligheten att vi nästa år införskaffar egen utrustning för att kunna övervaka fisken under en större del av året. Kameran kan även lätt flyttas för att övervaka och kvantifiera till exempel asp och öringvandring i andra och även mindre vattendrag.  Kameran installerades i mitten av maj och undersökningen pågår till slutet av maj. Återstår sedan att analysera insamlad data, men vi kan redan nu se  på filmerna att mycket fisk i storleksintervallet 40-80 cm  vandrat uppströms under april/maj, sannolikt lax/öring.

Bilderna visar arbetet med installationen i april.