Informationsdag om Flodkräftan i Värmland

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en informationsdag om flodkräftans situation i länet samt hur man tillsammans kan jobba för att bevara och utveckla fiskbara bestånd med flodkräfta.

Medverkande under dagen är förutom Länsstyrelsen Värmland, Havs- och vattenmyndigheten, SLU Institutionen för akvatiska resurser, Gransjöns fiskevårdsområdesförening och Hushållningssällskapet Värmland.

Moderator: Lennart Edsman, SLU, Institutionen för akvatiska resurser.

Informationsdagen är öppen för alla men riktas framförallt mot fiskevårdsområdesföreningar och fiskerättsägare.

Tid: 12 mars kl. 09:30 – 17:30

Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8,  Karlstad

Anmälan: Senast 9 mars via Anmälan nedan.

Kostnad: Informationsdagen är kostnadsfri.

Länsstyrelsen bjuder på kaffe. Lunch kan inte köpas på CCC utan finns på promenadavstånd (sker i egen regi).

Under informationsdagen kommer vi berätta om det arbete som pågår för att bevara flodkräftan i Värmland och Sverige. Vi kommer även beskriva hur man som fiskerättsägare och fiskevårdsområdesförening själv kan arbeta för ett hållbart fiske av flodkräftor i sitt vatten.

Anmälan till informationsdagen görs via webben anmälan, via e-post eller telefon till Jonas Andersson eller Karin Enfjäll

Karin Enfjäll
Koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter
Naturvård
010-2247438
Jonas Andersson
Länsfiskekonsulent
Miljöanalys
010-2247432

Program

09.30 Fika och registrering

10.00 Landsbygdsutveckling och möjligheter att värna och vårda flodkräfta – kultur och tradition. Pia Karlsson, tf. länsråd Länsstyrelsen Värmland.

10.20 Genetik till nytta för odling och bevarandearbetet och jakten på kräftpesten. Lennart Edsman SLU Aqua.

11.05  Förvaltningsplan för flodkräfta i Värmlands läns – Vad innebär det? Karin Enfjäll, Länsstyrelsen Värmland.

11.35 EU:s listning av signalkräftan som främmande invasiv art. Sofia Brockmark, Havs- och Vattenmyndigheten.

12.00  Lunch

13.15 Vad innebär det för ett fvof att bilda ett skyddsområde, och gör det någon nytta? Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland.

13.40 Vad kan man göra när det sker ett pestutbrott eller en illegal utplantering? Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland.

14.05 Ett lysande exempel på praktsikt arbete med ett lokalt flodkräftbestånd. Hur vi har jobbat med vårt flodkräftbestånd. Anders Wändal, ordf. Gransjön fvof.

14.25 Kaffe (25 min)

14.50  Fiskelagstiftningen, kräftor och kräftpest, vad säger lagen? Jonas Andersson, Länsstyrelsen Värmland.

15.15 Flodkräfta som motiv för kalkning – vad händer om man får in signalkräftor? Jens Andersson, Länsstyrelsen Värmland.

15.45 Hur kan man med enkla metoder förbättra sitt kräftfiske genom att förbättra miljön de lever i? Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland.

16.05 Provfisken efter flod-och signalkräfta. Urban Nyqvist Länsstyrelsen Värmland.

16.30 Nulägesanalys – karta över kända förekomster av både flod och signalkräfta. Jenny Monsén, Länsstyrelsen Värmland.

16.50 Hur finansiera åtgärder med hjälp av bidrag: LONA, fiskevårdsmedel, Europeiska fiskefonden. Karin Enfjäll och Jonas Andersson, Länsstyrelsen Värmland.

17.00 Frågestund

> Ladda hem inbjudan och program (PDF)

Om flodkräftan

I Värmland har flodkräftan haft en dramatisk tillbakagång sedan 1980 -talet. Sedan 1990-talet är den kräftpest som sprids genom illegala utsättningar av signalkräftor det i särklass största hotet. Fortfarande pågår illegala utplanteringar men i mindre omfattning. Värmland står inför stora utmaningar för att skydda och bevara kvarvarande bestånd.

Under åren 2000-2014 försvann 215 kända förekomster av flodkräfta, vilken har inneburit en halvering av länets flodkräftbestånd. 2014 fanns 166 säkra och 52 osäkra förekomster med flodkräftor.

> Flodkräfta Astacus astacus (intern länk)