Flytt av flodpärlmusslor i Gullsjöälven

Länsstyrelsen har bedrivit miljöövervakning av flodpärlmussla i Gullsjöälven, Säffle kommun sedan 1997. Det har alltid funnits gott om musslor i Gullsjöälvens nedre del men det har inte funnits något tecken på föryngring. Musslorna som befinner sig där har förmodligen driftat nedströms. Det är ganska stora fluktuationer i antalet musslor i övervakningslokalerna vid varje övervakningstillfälle vilket tyder på att de rör på sig, förmodligen för att söka en bättre biotop. Miljön är inte heller optimal för mindre öring som är en grundförutsättning för att flodpärlmusslan ska föröka sig. Inga småmusslor är funna i den nedre delen (minsta 79 mm-1997).

Vi tror att miljön i Gullsjöälvens nedre del är olämplig för flodpärlmussla och därför har vi flyttat ett mindre antal musslor uppströms till en mer lämplig lokal. Vår förhoppning är att med fler musslor vid de områden där det finns mindre öring ska även föryngringen av musslorna öka.

Flytten genomfördes 2015-06-03 och 2015-06-11.

Vid båda tillfällena genomfördes flytten av Jenny Monsén och Urban Nyqvist. Vid det första tillfället erhölls god hjälp av Sandra Woronin och Karin Enfjäll.

Musslorna förvarades i vattenfyllda baljor och transporterades uppströms när de var fyllda.

Musslorna förvarades i cirka en och en halv timme i baljorna med kontinuerligt vattenbyte och placering i skugga. På den nya platsen lades musslorna ut för att själva kunna sätta sig på plats.

Vid flytten vid andra tillfället kunde man se att musslorna från första flytten satt sig till rätta.

Det totala antalet flyttade flodpärlmusslor var 341 och samtliga flyttade musslor längdmättes.