Stenar läggs tillbaka i Halgeån

Under flera decennier har älvar och vattendrag i Värmland rensats på stenar och stenblock för att timret skulle få fri väg under flottningen. Men nu pågår ett omfattande arbete att lägga tillbaka hindren igen.

Flottningen av timmer i Halgån som bland annat rinner genom Hagfors och Torsby kommuner har pågått i decennier. För att timret inte skulle fastna kämpade man stenhårt med att få bort stora stenblock och andra hinder i ån.

– Hällarna sprängdes och som man ser här nedströms är det en bulldozer som har kört upp allt material på strandkanten, säger Tony Sahlberg, som är arbetsledare i projektet som Länsstyrelsen driver. Så skriver Värmlandsnytt om Länsstyrelsens projekt i Halgeån. Läs mer och se intervjuen när Värmlandsnytt besökte Tony Sahlberg vid Halgeån

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/stenar-laggs-tillbaka-i-vattendrag