Stora skillnader i hur väl kalkningen fungerar i länen

Kalkningen av svenska sjöar och vattendrag fungerar generellt bra i Sverige konstaterar Havs- och vattenmydigheten. En granskning som Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har gjort visar dock
att det finns stora skillnader i hur länsstyrelserna genomför och följer upp kalkningar. 

I samband med Havs- och vattenmyndighetens granskning av kalkningsverksamheten i Värmland hölls ett möte mellan LST Värmland och Hav i våras. På mötet behandlades bland annat mål-pH, uppföljning och kalkningsstrategier. Det konstaterades att kalkdoserarna i länet har stort behov av åtgärder. I Värmland har vi gått igenom samtliga målområdens motiv, mål-pH har gåtts igenom och uppdaterats, vattenkemiprovtagningen fått nya rutiner för att bättre träffa högflödestidpunkterna och fler åtgärder för doserarna planerats.