Försurning fortfarande stort problem i Sverige

Trots att luftföroreningar från Europa har minskat kraftigt är mark och vatten fortfarande försurade i stora delar av Sverige, visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Orsakerna är bland annat ett fortsatt högt kvävenedfall och intensivare skogsbruk.

Så skriver IVL Svenska miljöinstitutet vid ett pressmeddelande 2013-09-02 här hela pressmeddelandet finns på följande länk.

IVL Svenska miljöinstitutet