Föredrag om fisk och fiske i Vänern samt “Vänerlaxens fria gång”

Leader Närheten driver tillsammans med två andra Leader-områden i Sverige samarbetsprojektet Treskär som syftar till att utbyta erfarenheter kring skärgårdsutveckling. Torsdagen den 29 aug besökte undertecknad Hammars gård på Hammarö och höll för ett 20-tal åhörare från Treskär ett föredrag om vänerfisk, fiske i Vänern och om projektet Vänerlaxens Fria Gång.  Jag tackar Peter Wiklund för inbjudan och en trevlig tillställning med många och intresserade frågor.

2 comments for “Föredrag om fisk och fiske i Vänern samt “Vänerlaxens fria gång”

  1. Lars Emilson
    september 5, 2013 at 13:41

    Kan meddela att jag informerat 50 representanter från Åbolands fiskarförbund om Klarälven,Vänerlaxens fria gång, FISK och förvaltning. Allt för att synliggöra Vänerlaxens fria gång.

Comments are closed.