Fällöppning med leksugna laxar

På grund av den höga vatten tempen som smög sig på i juli så stängdes fällan den 20 juli. Detta av säkerhetsskäl för laxarna. Detta resulterade i ca 3 veckors pejlande på fiskar som stod och stångades vid kraftverket. Under denna tiden så var det också något krångel med turbinerna så spillvatten släpptes i dammluckorna. Alla laxar som vi hade sändare på förflyttade sig då från turbinerna och upp till dammluckorna. Här kunde man nu se lax överallt som hoppade eller som stod i kö för att få göra sitt ärehopp.

Hoppande och väntande laxar

Runt den 10 augusti igen så vågade man öppna fällan igen efter fallande vattentemperaturer. Nu skulle de bli intressant att se vad som skulle ske. Skulle vi få en massanstormning av laxar in i fällan? Eller skulle det fortsätta som förut med någon då och då.
Första dagarna så skedde inte mycket, men som på en given signal så pejlades laxarna mot lockvattnet till fällan.
Vid den första fisksorteringen efter fällöppningen så hade fyra stycken radiomärkta laxar simmat in. Dessa blir då med en gång belönade med taxi upp till lekområdena.I sorteringen veckan efter så hade ytterligare tre hittat vägen in, så nog tycktes det som att det blev en liten anstormning ändå.
De två sista veckorna har resulterat i tre fiskar till, där en av de var en eftersläntare i vandringen från Vänern.
Det visar sig också så här långt att de fiskarna vi märkte på Vänern har varit bättre på att hitta in i fällan än de som vi gav en andra chans. Dock så är inte säsongen slut än så det är tidigt att spekulera i om detta är ett riktigt resultat.

Att åka runt och bilpejla kan vara tröttsamt för öronen då det låter en del om utrustningen.
Bilpejl
Men detta vägs upp av den vackra omgivningen jag får se. Karlstad och Värmland är fantastiskt
vänern örsholmen

Vidöåsen,Hammaröleden