Smoltryssja i midsommartid

I takt med att vädret blivit mer och mer somrigt har även arbetet vid ryssjan i Edebäck gått smidigare och smidigare. Vattenståndet i älven har sjunkit, vilket lett till att mindre och mindre skräp har lossnat från älvens stränder uppströms och följt med strömmen in i ryssjan (till stor lättnad för oss som såg stora sjok med ris och stockar komma flytande i maj).

Fångsten av smolt har varierat något, med en topp på över trettio stycken nya en dag i slutet av juni. Medan vi endast fått fem-sex andra dagar. Snittfångsten per dag under juni arton smolt per dag med en återfångst på omkring 15 %. En bättre sammanställning av fångsterna är under arbete… Sedan starten på juli har dock en tydlig minskning skett, till exempel så har vi denna dag (10 juli) endast fångat en ny smolt.

Men utöver smolt har vi även fått storfisk i ryssjan! Veckan efter midsommar hade vi en radiomärkt lax som varit potentiell lekfisk vid tömningen. Denna hade tyvärr drabbats av svåra svampangrepp, och återhämtade sig inte, utan dog någon timme efter att vi flyttat över den från ryssjan till en nätsump inne vid strandkanten.

Nu idag 10e juli har vi haft tre stycken lekfiskar i ryssjan! Dessa tre var glädjande nog alla i gott skick och utan skador, och kunde släppas i älven omgående! Varför de gått in i ryssjan, som ligger nedströms utsättningsplatsen är en intressant fråga. De hade alla tre klippta fettfenor, vilket innebär att de fötts i fiskodling. Kanske är det därför de uppvisar detta ganska planlösa vandringsbeteende? Vattnet i älven känns kanske inte lika ”hemma” som för de laxar som fötts naturligt uppe vid lekplatserna? Frågor som kanske de andra forskningsstudierna vid Karlstads universitet kan ge tydligare svar på i framtiden.

Nu återstår fortfarande någon vecka fiske innan vi river ryssjan vid Edsforsen för den här gången. Fram tills idag har vi märkt ca. 550 st lax och ca. 70 st öringar. Det har varit ett tufft handkraftsarbete som bidragit med sega muskelknutar, men ack så kul det är!!!
LÄNGE LEVE LAXEN!

Mvh Oscar & Johannes

IMG_3934

Foto: Oscar Askling