Vänerlaxens fria gång

I samband med fiskmarknad 2013 hade projektet Vänerlaxens fria gång styrgruppsmöte på Residenset i Karlstad den 6 maj. Nu finns mötesanteckningar från styrgruppsmötet upplagda på projektwebben för Vänerlaxens fria gång.