Biologiska åtgärder på fiskmarknad 2013

Föredragen fortsatte under förmiddagen och behandlade frågor om bilogiska återställningar, hur man kan göra bra lösningar även där det måste tas hänsyn till kulturlämningar, t ex äldre kvarnar i stadsmiljö. Anders Bruks pratade om problemen som kan uppstå när dammar ska rivas ut och vi fick höra Anton Hallden lst Jönköping berätta om olika typer av fiskvägar och åtgärder.