Projektet asp fortsätter även under 2013

Under slutet av mars 2012 satte Länsstyrelsen ut informationsskyltar om asp. Länsstyrelsen ville informera om aspen allmänt samt informera att det råder fiskeförbud på asp under 1 april-31 maj i Vänerns tillrinnande vattendrag. Skyltarna sitter inte alltid vid platser där aspen leker utan även på platser där förhoppningsvis många kan ta del av informationen.
Informationsskylten asp

Informationsskylt

Informationsskylt

Precis som våren 2012 kommer Länsstyrelsen även våren 2013 att leta efter asprom i vattendrag där man inte vet om aspen leker idag. Till storlek och utseende liknar aspens rom idens rom. Iden leker vid ungefär samma tidpunkt och i liknande biotoper, av den orsaken kommer aspromen att DNA-analyseras för att den ska kunna från skiljas andra fiskars rom. Naturligtvis kommer vi även att försöka se asp med blotta ögat. Fördelen med att leta rom är att man har en längre tidsperiod, ca två veckor att hitta dem innan ynglen kläcks.
Hälsningar Urban och Jenny

1 comment for “Projektet asp fortsätter även under 2013

  1. Björn Gladh
    april 19, 2013 at 13:50

    Finns några personer i Uppsala som håller på med ett projekt om aspen. Joel, Jenny, Henrik, Peja m.fl. De har ett flertal radiosändarförsedda fiskar ståendes i närheten av lekplatserna just nu. Lite för kallt fortfarande.

Comments are closed.