Redovisning av fältarbete 2011-2012

Karlstads universitets fiskforskningsgrupp är en nära och viktig samarbetspartner i Länsstyrelsen Värmlands och Fylkesmannen Hedmarks Interregprojekt Vänerlaxens Fria Gång. Universitetets arbete om Klarälvens lax och öring som till stor del finansierats av projektet är mycket värdefullt för projektets syften och mål, här kommer en redovisning av de studier som gjorts under 2011 och 2012. Redovisningen innehåller en kort beskrivning av delstudierna, vilka preliminära resultat som kommit fram samt i aktuella fall en kortfattad beskrivning av hur det fortsatta arbetet ser ut. Eftersom flera av studierna är pågående eller precis avslutade ska påpekas att det till stora delar handlar om obearbetade siffror och att det ännu är för tidigt att dra för stora slutsatser av materialet. KaU arbetar dock vidare med analyserna och redovisar slutsatserna allteftersom datamaterialet är färdigbearbetat.

Mer information och redovisningen finns under följande länkar.

Karlstads universitet-Vänerlaxens fria gång.

Redovisning fältarbete 2011-2012.

Forskargruppen: Naturresurs Rinnande Vatten.