Provtagning av vatten i vinter

Trots att isen lagt sig över våra vatten så pågår en kontinuerlig provtagning av vatten.

Många vattenkemiska resultat kan man hitta på:
http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Project?ID=StationsList&P=All
De värmländska sjöarna och vattendragen har nummer 17 i listan.

Bilden: Vingåns vatten under isen.

Hälsningar / Urban och Jenny