Studieresa dag 3

Idag var det dags att besöka den enorma Bonneville-dammen, det första vandringshindret fisken stöter på i den mäktiga Columbia River (medelvattenföring 34 ggr Klarälven!).
Columbia hyser ett stort antal fiskarter som chinook-, sockeye-, coho- och pink salmon samt den storvuxna och fascinerande stören.

Totalt i systemet finns 30 dammar och kraftverk men där lösningar för passage finns för samtliga. Antingen trappor och/eller trsp och smoltavledning nedströms. Den lax som vandrar längst tar sig därför idag till sina ursprungliga lekområden, uppemot 200 mil in i landet. Tack vare åtgärder och ökad överlevnad är utvecklingen för de flesta laxarterna generellt sett positiv.

Stefan framför en av de tre dammbyggnader som Bonneville består av.
20120909-010138.jpg

Turbinpropeller modell större…
20120909-010300.jpg

Här en ca 80 kg tung och 70 år gammal Columbia-stör samt ett par chinooks på väg upp i en av fisktrapporna.
20120909-010517.jpg 20120909-010618.jpg

För att kompensera skadorna på fisket som vattenkraftsutbyggnaden trots åtgärderna orsakar odlas över 9 miljoner laxsmolt per år och sätts ut i älvsystemet. Från havet återvänder varje år ca 1,5 miljoner lekmogna fiskar till Bonneville. Dessa härstammar även från övriga smoltutsättningar uppströms.

Via ett antal fisktrappor fångas, hanteras och transporteras såväl den den uppvandrande lekfisken som den nedströmsvandrande smolten. Smolten samlas in och leds via tub nedströms.

20120909-173704.jpg

20120909-173805.jpg
Nedan syns tuben via vilken den avledda vildsmolten återvänder till älven. Vattenspridaren nedströms är till för att störa skarv och andra predatorer i sin jakt på nysläppta förvirrade smolt.

20120909-174234.jpg

Varje dag under uppvandringssäsongen hanteras ca 2500 leklaxar. De som ska till avel samt uppströmstransport (vild lekfisk) sorteras ut och överskottet av odlad fisk avlivas och går direkt ut på fiskmarknaden.

Nedan en film som visar bedövningsproceduren före det att lekfisken hanteras. Man använder el-anestesi, vilket för oss kan kännas en aning tveksam och främmande, men är en vanlig och effektiv bedövningsmetod i Nordamerika. Metoden är eg inte så annorlunda jmf den vi använder hemma då vi elfiskar. Skillnaden är att fisken på filmen försätts i en djupare anestesi.

1 comment for “Studieresa dag 3

  1. Matilda
    september 10, 2012 at 16:52

    Varje dag 2500st – sweet!

Comments are closed.