Påbörjad bäckkalkning i Örebäcken

Tidigare har det skrivits om att Länsstyrelsen i Värmland beslutat om genomförandet av bäckkalkningsprojektet.  Den 17 september började personal från Eda kommun och Hushållningssälskapet att lägga ut lekgrus med inblandning av kalkgrus på lekbottnar i Örebäcken. Under tisdagen var även personal från länsstyrelsens kalkningsverksamhet ute vid Örebäcken för att hjälpa till och för att se och dokumentera hur utläggningen av kalkgruset går till.

Arbetet med att lägga ut blandningen av lekgrus och kalkgrus på lekbottnarna är arbetsamt. Med hjälp av fyrhjuling körs gruset från uppläggningsplatsen ut till (eller i närheten av) de platser som gruset ska läggas ut. Sedan skottas det med spade ner i hinkar som bärs ut för hand ut till lekbottnarna. Det kommer att läggas ut ca 20m³ av blandningen kalkgrus och lekgrus i Örebäcken den närmsta veckan.
I rutan filmat från fältet på första sidan finns det som visades live under tisdagen. Tomas och Daniel från Hushållningssällskapet berättar hur de gör, när de lägger ut kalkgruset.

Nedan är ett urval av de bilder som fotograferades under tisdagen.