Båtelfiske i Klarälven dag tre

Sträckan som elfiskades under dag 3 startade söder om Kärrbackstrandsbron och slutade vid Bråtens camping.

Under dag 3 fångades något fler laxar än tidigare. Av de totalt 330 fiskarna som fångades var det 54 laxar och av dessa var 9 st. 0+. Sammanlagt under de första tre dagarna fångades ca 850 fiskar, varav 100 lax (14 st.0+). De flesta årsungar fångades på västsidan av Skyllbäcksholmen.

Nedan ett urval av foton som togs under dag tre: