Fiske och fiskevård

Vi som jobbar med fiske och fiskevård i Värmland

Plötslig fiskdöd i Säffle på grund av akut hjärtstopp

Måndagen den 22 maj upptäcktes att ett större antal döda fiskar, främst gösar, flöt omkring i Byälven vid Strömbron i centrala Säffle. Vattenprover visade inga tecken på kontaminering eller annan påverkan. Efter provsvar på fyra döda gösar visar det sig att de alla dött en plötslig död till följd av kraftig tryckförändring som passerat genom kroppens yttre hårdare delar och orsakat akut hjärtstopp.
Direkt in anslutning till att de första döda fiskarna upptäcktes tog Säffle kommun kontakt med massafabriken Nordic Paper som ligger uppströms Strömbron. De agerade snabbt och tog vattenprover där de kunde konstatera att både syrehalt och pH-värden var normala i älven. Nordic Paper kontrollerade även bioreningen, om möjlig driftstörning eller avlopp som svämmat över, men inget visade något ovanligt. Passagen genom Strömbrons dammluckor visar heller ingen onormal påverkan. Såväl kommunen som Säffle sportfiskeföreningen tog kontakt med Länsstyrelsen som därefter beslöt att skicka in fyra stycken av de döda gösarna till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för vidare analys.

Nu har de preliminära provsvaren från SVA kommit och de visar att gösarna dött en plötslig död till följd av en tryckförändring/tryckvåg, som passerat genom kroppens yttre hårdare delar (skalle respektive hud) och orsakat akut hjärtstopp. SVA:s bedömning grundas på att alla fyra gösarna uppvisar kraftig stasning av blod i kärl och organ. Tecken på akut trauma ses även på skador i ögon (krackelerade linser, cellavlossning från ögonbotten) på alla fyra fiskar.

Vad som orsakat tryckvågen kan inte bedömas genom provsvaren. Med tanke på att fiskar dött genom plötsligt yttre tryck så går det inte att utesluta att det skett detonation i vattnet av något slag, eller i direkt anslutning till vattnet. Händelsen är därför polisanmäld för utredning. SVA gör även kontrollanalys på de döda gösarna för virus- och bakteriepåverkan. De slutgiltiga resultaten där väntas inom några veckor.

Totalt uppskattas det till cirka 250-300 döda fiskar som hittats döda.

 

Jonas Andersson

Fiske/Miljöanalys 

Jonas.S.Andersson@lansstyrelsen.se

010-2247432

Laxkamera!

DSC_0032DSC_0017DSC_0028Under den senaste månaden har en så kallad Sonarkamera varit installerad i Klarälven, ca 1 km nedströms Forshaga kraftverk. Syftet med kameran är att se hur mycket fisk och av vilka storlekar som vandrar upp- och nedströms i älven. Framförallt har fokus varit på att få bättre koll på när den Vänervandrande öringen och laxen börjar stiga upp i älven och hur mycket fisk det handlar om. Kameran bygger på samma princip som ekolod med den skillnaden att den här kameran läser av vattnet horisontellt i en kon på ca 60 x 20 meter. Därefter gör mjukvaran om bilden så att man ser vyn uppifrån med bottenkonturer. Fiskar som simmar förbi syns som ljusa markörer vilka registreras och sparas som filmsnuttar i en dator, filmer som sedan kan analyseras med en särskild programvara.

Undersökningen i Klarälven har i år varit av pilotkaraktär för att se om den här typen av övervakning överhuvudtaget fungerar här. Kamera och övrig utrustning har lånats av Länsstyrelsen i Luleå som med goda resultat använt denna teknik i flera kustmynnande norrlandsvattendrag. Om testet i Klarälven faller väl ut finns möjligheten att vi nästa år införskaffar egen utrustning för att kunna övervaka fisken under en större del av året. Kameran kan även lätt flyttas för att övervaka och kvantifiera till exempel asp och öringvandring i andra och även mindre vattendrag.  Kameran installerades i mitten av maj och undersökningen pågår till slutet av maj. Återstår sedan att analysera insamlad data, men vi kan redan nu se  på filmerna att mycket fisk i storleksintervallet 40-80 cm  vandrat uppströms under april/maj, sannolikt lax/öring.

Bilderna visar arbetet med installationen i april.

Fisketillsyn i Vänern 

Länsstyrelsen bedriver fisketillsyn på allmänt vatten i Vänern och idag var fisketillsynen ute och kontrollerade  yrkesfiskets  fasta redskap samt att inga rörliga redskap fanns inom fredningsområdena för gös. Alla skötte sig bra och idag blev det noll anmälningar. Vilket är mycket positivt.