Fiske och fiskevård

Vi som jobbar med fiske och fiskevård i Värmland

Träff i Säffle om gösfisket 

Den 4/5 hade länsstyrelsen, Säffle sportfiskeförening, harefjordens fvof, polisen och Säffle kommun information för almänheten om de nya fiskereglerna efter gös i centrala Säffle. Uppslutningen var bra och det kom ca 50 personer som ville höra om de nya fiskereglerna. 

Tidigare under dagen var SvT på plats och intervjuade länsstyrelsen och ordförande för Säffle sportfiskeförening. Värmladsnyheter 
Mer om fiskereglerna finns att läsa på Säffle sportfiskeförenings webbplats 

www.safflesportfiskeforening.cybercite.nu

Informationsträff om nya fiskeregler

Hösten 2016 fastställdes nya fiskeregler för gösfisket i Byälven av Länsstyrelsen och Säffles sportfiskeförening vill informera om de nya fiskereglerna och meddela om hur fisket får bedrivas under 2017 och framåt i tiden. Förutom Säffles sportfiskeförening kommer Länsstyrelsen Värmland, Säfflepolisen, Harefjorden Fiskevårdsområdesförening och Säffle kommun, och närvara och berätta om sin verksamhet och arbetet för att stävja tjuvfisket i Byälven i centrala Säffle.

Alla är hjärtligt välkomna till informationsträffen ingen föranmälning behövs.

Program

18:00  Kaffe och Välkommen – Säffle kommun

18:10 Länsstyrelsen – bakgrund Byälven, fisketillsyn

18:30 Harefjordens FVOF – fisketillsyn, fiskeregler inom Harefjordens FVO

18:50 Säffle polisen - om polisens verksamhet

19:10 Säffle Sportfiskeförening - Nya fiskeregler och LONA-Projekt

19:40 Frågor - Alla

Plats: Medborgarhuset/Medis ( Magasinsgatan 2, 66180 Säffle)

Lokal: Foajén

Datum: 4/5

Tid: Kl 18-20

Smaka på Värmland och fiskemässa i Säffle

I lördags 8e april var det jakt och fiskemässa i Säffle, Länsstyrelsen medverkade och hade en monter. Montern var välbesökt och många frågor om fiske och jakt ställdes till oss som var på plats. Efteråt känns det som om det var en lyckad mässa och länsstyrelsen ser fram emot att medverka nästa år igen.

Under dagen hade länsstyrelsen en tävling där man skulle gissa vilka tre fiskar som vi visade i montern. Av totalt 40 deltagare var det 23 stycken som klarade att gissa rätt på alla tre fiskar och en dragning har gjorts av de som gissade rätt. Rätta svaren var fisk nummer 1. stäm 2. öring och 3. nors

De lyckliga vinnarna av boken ”smaka på Värmland” är följande ett stort grattis till Rasmus Alteblad och Ella Söderlund ni kommer bli kontaktade efter påsk.

Nedan är ett urval av foton från mässan Trollingfiske på Byälven
20170408_142731

20170408_154339

20170408_142817

20170408_154445

20170408_151336

Stiftelsen Laxfond Vänern styrelsemöte i Forshaga. 

Igår fredag den 31/3 hade stiftelsen laxfond Vänern styrelsemöte vid Sportfiskarnas regeionkontor i Forshaga. Förmiddagen gick åt till att gå igenom föregående år och planera kommande. Många trevliga diskussioner, projekt idéer, hur ser framtiden ut, samförvalting med mera  ventilerades. På plats var flera trevliga styrelseledamöter. 

Eftermiddagen bjöd på föredrag där Peter Belin berättade om Sportfiskarnas verksamhet och vilka projekt som man hade tänkt genomföra under 2017. 

Under eftermiddag var även Sportfiskarnas Generalsekreterare  Sten Frohm på plats. Som Sportfiskarnas ny GS åkte han runt och gjorde platsbesök på alla regeionkontor. Forshagakontoret var först ut. 

Fiskeförbud på asp

img_0157.jpg

Enligt havs och vattenmyndighetens författningssamling fiskeriverket föreskrifter 2004:37 Om fisket i sötvattenområdena 2 kap 3 pargrafen råder från och med 1 april till 31 maj  fiskeförbud efter asp i samtliga vattendrag som mynnar i Vänern.

havs och vattenmyndigheten

Rödlistad

Asp listas som Nära hotad (NT) i den svenska rödlistan (Artdatabanken 2015), och den omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Det innebär att Sverige har skyldigheter att bevara arten och dess livsmiljö.

Hotbild

De främsta hoten mot aspen är mänskliga ingrepp i artens livsmiljö. Utbyggnad av vattenkraft, dammar, omfattande kanalisering och rensning förstör lek- och uppväxtområden, stänger vandringsvägar och har bidragit till att bestånd isolerats.

Läs mer om aspen och åtgärdsprogram

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/arter/arter-och-naturtyper/asp.html