Fiske och fiskevård

Vi som jobbar med fiske och fiskevård i Värmland

Smoltredovisning 2012

En kort redogörelse av den smolt som Fortum kompensationutsatt under våren 2012:
• Åligganden enligt vattendomar: 175 000 smolt/år
 
• Utsättningsbalans 2011: + 43 283 smolt
 
 
Utsättningar 2012

• Totalt 159 015 st fenklippt 2-årig smolt utsatta (mellan 26/3 och 18/5): 63 325 st K-lax (90-120 gr), 46 263 G-lax (130-150 gr), 44 603 G-öring (250-280 gr) samt 4 824 K-öring (250 gr)

• Utsatt för Vattenfalls räkning: 9 800 st 2-årig G-lax i Vänern (Gaperhult)

• Totalt: 168 815 2-årig smolt med vattendomsursprung

• Älvutsatt: Avelsbassängen: ca 15 000 (K-lax),  Nya uts. platsen Forshaga : återstoden– samtliga kvälls- eller nattutsatta (mellan kl .17.00-03.00) (dock ej carlinomgången kl. 10.00 den 25/4)

• Sjöutsatt: Vänern (Gaperhult): ca 12 000 st G-öring samt 9 800 st G-lax (dvs Vattenfalls fiskar)
 
• Märkning: 4000 K-lax carlinmärkta 25/4; 2 000 kl. 10.00 och 2 000 kl. 22.00 (nya uts.platsen strax nedströms Forshaga krv).
 
• Kommande utsättning av ettårig smolt (lax): prel. ca 40 000 st
 
• Uppskattad utsättningsbalans vid säsongen slut: + 67 298 smolt
 
• Fortum räknar således med att i år sätta ut ca. 200 000 smolt, dvs 25 000 över domarna.

Fiskräknare med kamera i Forshaga

Under torsdagen installerade Stefan Stridsman och Pär Gustafsson från länsstyrelsen Norrbotten respektive Värmland den nya fiskräknaren (VAKI) i fisktrappan vid Forshaga krv. Förutom att räkna uppstigande fisk finns en högupplöst färgkamera som filmar varje passerande fisk. Videosekvenserna kan sedan användas för att bestämma art och om fisken är av vilt eller odlat ursprung. Räknaren kan även ge information om när och hur olika fiskarter rör sig.

Fiskräknaren ingår som en del i ett större projekt med syfte att förbättra effektiviteten i fiskvägen, öka fiskens välfärd via minskad hantering och förbättra för Fortums personal. Fortum är projektägare och står för inköp och drift.

Nedan några bilder från installationen:

20120624-225636.jpg

20120624-225729.jpg
Räknare och kamera på plats högst upp i deniltrappan.

20120624-230700.jpg
Kameraenheten

20120624-230830.jpgRäknare och kamera skymtar under vattnet högst upp i deniltrappan

20120624-230942.jpg
Precis ovan VAKI:n sitter den nya sk ”false weir” boxen som ska leda fisken från trappan och in i anläggningen utan manuell hantering

Fiskvägsutredning

20120620-230445.jpg

20120620-230416.jpg

Under tre dagar har en delegation från Länsstyrelsen Värmland/Norrbotten (Mikael H, Pär G, Stefan S), Fylkesmannen i Hedmark (Tore Q, Håkon BS), Karlstads uni. (Larry G, Eva B, Olle C) och Nina (Morten K) besökt varje kraftverk i Klar/Trysilälven i syfte att studera förutsättningar och möjligheter för upp- och nedströmspassage för fisk vid respektive krv.

Turen började i Forshaga där även den snart färdiga moderniseringen av fisktrappan beskådades (se bilder ovan).

Därefter besöktes i tur och ordning krv i Deje, Munkfors, Skymnäs, Forshult, Krakerud, Skoga, Edsforsen, Höljes, Lutufallet(N) och Sagnfossen(N).

Expertgruppen ska nu börja arbetet med att sammanställa en rapport där de för fisken bästa åtgärderna presenteras.

Bilderna nedan visar i tur och ordning torrfåran i Munkfors, vy från Höljesdammen, omlöpet vid Sagnfossens krv och till sist några ur gruppen i ivrigt samspråk.

20120620-225615.jpg

20120620-225346.jpg

20120620-225310.jpg

20120620-225106.jpg

Upptransport av lekfisk i Klarälven

Onsdagen den 13/6 gjordes den för året första upptransporten av lekfisk i Klarälven då 130 Klarälvsöringar transporterades från Forshaga avelsstation till lekplatserna ovanför kraftverket i Edsforsen. Närvarande vid transporten var Länsfiskekonsulent Sven-Erik Sköld, representant för djurskyddsfunktionen vid Länsstyrelsen Värmland och Fortums personal.

Nedan ses ett urval av foton och filmer från upptransporten

 

Iordningställande av vattenpump för extra tillförsel av vatten vid utsättningen