Fiske och fiskevård

Vi som jobbar med fiske och fiskevård i Värmland

Ryckfiske vid Forshaga avelsfiske

Under söndagskvällen, natt till måndag har någon eller några bedrivit ryckfiske inne på avelfisket i Forshaga, enligt Fortums personal. Ryckfiske är att sätta kroken i fiskarnas kropp, vilket får som följd att många fiskar skadas, ryckfiske är dessutom en förbjuden metod.  Det är mycket tragiskt att något sådant här händer. Händelsen är polisanmäld.

Fisktransport Forshaga – Edsforsen

Igår onsdag kördes ännu en omgång fisk upp till lekområdena norr om Edsforsen. I tankarna fanns den här gången ca 220 K-öring och 30 vilda K-laxar, en del riktigt stora, 8kg+. Den nya fiskvägen fångar alltså fortfarande mycket öring vilket är jättepositivt, säsongens uppsteg av K-lax börjar även det sakta men säkert öka.

Intrimning i Forshaga!

Igår onsdag och idag har intrimningen och justering av Fortums nya fisktrappa med tillhörande räknare och kamera i Forshaga för uppstigande lax och öring fortsatt. Vi, dvs Stefan och Pär (lst), Hasse och Peter (Fortum), har provat lite nya ideer och det man kan säga är att allt fungerar bättre och bättre. Men eftersom varje älv och anläggning har sina givna förutsättningar krävs lite ytterligare justering innan det fungerar precis som det är tänkt. Bland annat är det viktigt att få rätt flöde genom kamerahuset för att fisken ska simma igenom effektivt. Även flödet ut genom intagsboxen måste justeras ytterligare för att fisk så enkelt som möjligt ska kunna hoppa in och simma vidare in i anläggningen. Men, grejorna fungerar, det som krävs nu är att Fortum fortsätter att trimma in dem för optimal funktion. Trägen vinner:)!

20120705-224157.jpg

Intagsboxen- ”false fall”- högst upp i trappan.

20120705-224240.jpg
K-öring på väg genom kamerahuset

Biologisk återställning i Slorudsälven

Idag var det dags för slutbesiktning av den restaurering som skett av Slorudsälven, Arvika kmn. Mängder med block, sten och grus som en gång schaktades ur älven iom flottningen har nu återförts till älvfåran. Tillsammans med öppnade sidofåror har goda förutsättningar skapats för både den storvuxna Värmeln-öringen och flodpärlmusslorna.
Länsstyrelsen Värmland har finansierat genom medel för biologisk återställning, fiskevårdsområdet har bidragit med egeninsatsen och utförare av själva restaureringen har varit Bo-Erland Johansson.
Nedan några bilder från Slorudsälven och det nyligen restaurerade biflödet Bakälven.

20120705-215250.jpg

20120705-215552.jpg

20120705-215636.jpg

20120705-215941.jpg

Ny studie av Klarälvslaxens genetik

En pinfärsk rapport om Klarälvslaxens genetik finns nu för nedladdning. Studien är gjord av SLU på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland/Interregprojektet ”Vänerlaxens fria gång”. Baserat på resultaten och efter samråd med SLU m.fl. har Länsstyrelsen beslutat att från och med 2012 prioritera vild K-lax framför odlad vid upptransport till lekområdena samt att transport av vild K-lax >5,5kg ska göras. Provtagning och genetisk analys av upptransporterad K-lax kommer ske även under 2012.