Fiske och fiskevård

Vi som jobbar med fiske och fiskevård i Värmland

Uppdaterade fisktransportsiffror…

Den 23/8 kördes ännu en last med 168 st lekmogna laxar och öringar upp till lekområdena uppströms Edebäck. Den här gången var det mest Klarälvslax (127st) men även 41 Klarälvsöringar hade hittat upp i fiskvägen och släpptes ut i älven. Totalt är antalet transporterade fiskar 2012 nu uppe i 983 Klarälvsöringar och 337 vilda Klarälvslaxar.

Utplantering av karp

Under lördagen gjordes en utplanering av Karp i Forstjärn som ligger i centrala Deje, där Länsstyrelsen har gett tillstånd till utplanteringen.  Flera intressenter är inblandade i utsättningen bland annat ForshagaAkademin, Fiskevårdsområdet Klarälven Ullerud, Forshaga kommun och den nybildade karpklubben. Till att börja med kommer det att vara ett fiskeförbud efter karp i ca ett år, för att fiskarna ska få tid till acklimatisering. Ett avtal mellan de inblandade kommer att skrivas och det är inte i nuläget klart i vilka former fiskekort kommer att säljas. Det som är klart är att en webbsida kommer att byggas upp under hösten och det kommer att anordnas 5-6 swim.

Nedan följer ett antal bilder från utsättningen i Forstjärn, alla foton är fotograferade av Daniel Bylemark

Kom ihåg att utplanteringar av fisk i kräver tillstånd från Länsstyrelsen.  Syftet med tillståndsplikten är dels att undvika spridning av sjukdomar och dels att förhindra en oönskad spridning av fisk- och kräftarter.

Fångstrapport Forshaga

Fram till den 16:e augusti har 851 Klarälvsöringar och 214 vilda Klarälvslaxar transporterats upp till lekområdena uppströms Edsforsen. Det är redan nu ”all time high” för öringen, aldrig har det fångats så många öringar i fällan som i år, vilket får ses som mycket positivt. Anledningen till ökningen kan dels vara att fisket öppnade relativt tidigt i år men vi hoppas såklart också att de förbättringar och moderniseringar av fiskväg och fälla som gjorts under 2012 bidragit till den positiva utvecklingen. De flesta öringar fångades och transporterades fram till början av juli då uppsteget av öring traditionellt sett är som högst och älven fortfarande var relativt låg. Men som många säkert märkt har älven under sommaren stigit betydligt vilket gjort det svårt att få tillräckligt med lockvatten ut ur fiskvägen, vilket sannolikt påverkat fångsten negativt. Nu är i alla fall flödet sjunkande och förutsättningarna för ökad fångst förbättras igen.

 

Ryckfiske vid Forshaga avelsfiske

Under söndagskvällen, natt till måndag har någon eller några bedrivit ryckfiske inne på avelfisket i Forshaga, enligt Fortums personal. Ryckfiske är att sätta kroken i fiskarnas kropp, vilket får som följd att många fiskar skadas, ryckfiske är dessutom en förbjuden metod.  Det är mycket tragiskt att något sådant här händer. Händelsen är polisanmäld.

Fisktransport Forshaga – Edsforsen

Igår onsdag kördes ännu en omgång fisk upp till lekområdena norr om Edsforsen. I tankarna fanns den här gången ca 220 K-öring och 30 vilda K-laxar, en del riktigt stora, 8kg+. Den nya fiskvägen fångar alltså fortfarande mycket öring vilket är jättepositivt, säsongens uppsteg av K-lax börjar även det sakta men säkert öka.