Tagg: Vattenprovtagning

Vattenprovtagning i februari

I februari månad har länsstyrelsens fältpersonal varit på vattenprovtagning i vårt län. Under åtta dagar har prover tagits i 28 sjöar och 20 vattendrag. Eftersom det i år varit en riktig vinter har framkomligheten inte alltid varit den bästa. Men skam den som ger sig.  Nästa gång det tas prover från våra sjöar är efter…

Provtagning av vatten i vinter

Trots att isen lagt sig över våra vatten så pågår en kontinuerlig provtagning av vatten. Många vattenkemiska resultat kan man hitta på: http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Project?ID=StationsList&P=All De värmländska sjöarna och vattendragen har nummer 17 i listan. Bilden: Vingåns vatten under isen. Hälsningar / Urban och Jenny