Tagg: värån

Försvunna flodpärlmusslor i Värån, Torsby kommun

Under hösten 2013 har Länsstyrelsen noterat en kraftig minskning av musselbeståndet i Värån i Torsby kommun. Vid en grundlig inventering som genomfördes av Skogsstyrelsen 2007 i samband med att en omlastningscentral byggdes beräknades beståndet till ca 10 000 individer, däribland en stor andel småmusslor. I år uppskattades antalet till ca 2 000 och musslor i de mindre…

Aluminiumprovtagning i värmländska vattendrag

Torsdagen 18 april startade kalkningsverksamheten aluminiumprovtagningen i värmländska vattendrag. 104 stationer skulle provtas runt hela Värmland i högflöde (vårflod). Det visade sig bli en kort och intensiv vårflod. Igår onsdag 24 april avslutades provtagningen, under dessa dagar lyckades vi ta 97 prover. De 7 stationer som blev kvar kommer istället att provtas under hösten i högflöde. /Jenny…

På jakt efter laxyngel

I onsdags påbörjades elfisket efter laxyngel (0+) för att få en uppfattning i vilka områden (vattendrag) som reproduktion sker . Efter att fått avbryta fisket i några lokaler pga högt vattenflöde blev resultatet av två dagars fiske 10 stycken 0+ lax från Acksjöälven. Fisket utfördes av Torbjörn Lundberg (Klarafors) och Oskar Calson (Länsstyrelsen Värmland). I Värån…