Tagg: Vänerlaxens fria gång

Projektet Vänerlaxens fria gång fortsätter under 2013

Projektet Vänerlaxens fria gång kommer inte att vara vilande under 2013 utan kommer att fortlöpa som planerat. I artikeln” Sjökalkningen kan räddas” i VF den 10 april skrivs det om det minskade anslaget från Havs- och vattenmyndigheten.  I texten kan man läsa hur det minskade anslaget påverkar olika vattenverksamheter vid länsstyrelsen i Värmland.  Bland annat…

Upphandling Biotoprestaurering inom projektet Vänerlaxens fria gång

Biotoprestaurering innefattar utläggning av sten, block och död ved i älvfåran, samt att öppna upp vissa sidofåror och luckra upp lekbottnar. Restaureringen innefattar fyra älvar i Värmlands län, Halgån, Kölan och Åssjöälven i Hagfors och Torsby kommun, samt Varån i Torsby kommun. Den totala sträcka som skall restaureras är ca 25 km. Anbud läggs på…

Redovisning av fältarbete 2011-2012

Karlstads universitets fiskforskningsgrupp är en nära och viktig samarbetspartner i Länsstyrelsen Värmlands och Fylkesmannen Hedmarks Interregprojekt Vänerlaxens Fria Gång. Universitetets arbete om Klarälvens lax och öring som till stor del finansierats av projektet är mycket värdefullt för projektets syften och mål, här kommer en redovisning av de studier som gjorts under 2011 och 2012. Redovisningen…

Referensgruppsmöte ”Vänerlaxens fria gång”, Karlstad 6/12 2012

Den 6/12 hölls referensgruppsmöte inom projektet ”Vänerlaxens fria gång” på Stadshotellet i Karlstad. Uppslutningen var god med 45 deltagare och nedan finns länk till program och deltagarlista. Då den svenske projektledaren Mikael Hedenskog var sjuk hälsade Pär Gustafsson välkommen och gick igenom problembilder, lösningar, projekts syften och målsättningar. Därefter gick projektets olika medarbetare igenom sina…