Tag Archive for vänerlax

Smaka på Vänern och temadag inom samförvaltning fiske Vänern

Inom projektet Samförvaltning fiske Vänern, kommer det hållas temadag lördagen den 1 september i samband med Vänerveckan.

Tanken med temadagen är att det ska vara en dag med dubbelriktad utbildning, där yrkesfisket/trollingfisket träffas och visar upp sin utrustning för varandra.
samt att man berättar om hur fisket går till med de olika redskapen, med mera.

För att underlätta för er som vill få information om fisket och förvaltningen av fisken i Vänern kommer temadagen att vara på två platser samtidigt.

Mörudden, Hammarö kl 10-16 (Måns Bagge Yrkesfisket kommer att ha särskild visning för trollingfiskare kl 11 och 13) (Peter Wiklund Trollingfisket kommer att ha särskild visning för yrkesfisket kl 12 och 14)

Spiken, Lidköping kl 10-15 (Boris Åhslund Yrkesfisket kommer att ha särskild visning för trollingfiskare kl 11 och 13) (Trollingfisket kommer att ha särskild visning för yrkesfisket kl 12 och 14)

Förutom temadag för yrkesfisket och trollingfisket kommer det vara andra aktivitet på plats vilket presenteras nedan för respektive plats och alla är hjärtligt välkomna stor som liten

Mörudden/ Hammarö
- Hör Anna Hagelin föreläsa om de olika laxprojekten i Vänern, Klarälven och Gullspångsälven. Peter Belin Sportfiskarna om sina projekt i Vänern samt Jonas Andersson om projektet samförvaltningen fiske Vänern.

- Träffa sportfiskeakademin som visar modern full utrustad båt och berättar om olika fiskemetoder.

- Se vad Vänermuseet fångar med sin stora sänkhåv ( sänkhåven lyfts kl 11, 12, 14, och 15).

- Smaka på Vänerns skafferi, Bola Sjögren Bjuder på munsbitar som tillreds på plats.

- Sportfiskarna bjuder barn och vuxna på Prova på fiske , Spön och flytvästar finns redo.

- Träffa Länsstyrelsen Värmland som ställer ut och berättar om sitt arbete i Vänern.
- Hushållningssällskapet och berättar om projektet smaka på Vänern.

Spiken / Lidköping
- Hör Sara Peilot föreläsa om samförvaltning fiske Vänern och arbetet inom Vänern Vattenvårdsförbund.

- Träffa Sportfiskarna som berättar om sin verksamhet.

- Vänermuseet kommer vara på plats och ställa ut.

Temadagen och smaka på Vänern arrangeras av Samförvaltning fiske Vänern, Hushållningssällskapet och Sportfiskarna.

Samförvaltning fiske Vänern

Vänerveckan /Hammrö

 

Slutrapporten Vänerlaxens fria gång – två länder, en älv

Jämfört med tidigt 1800-tal finns i dag sannolikt mindre än fem procent kvar av lekbestånden av Klarälvslax och Klarälvsöring. Den vilda Klarälvslaxens möjlighet att leva, vandra och föröka sig i sin miljö kan ses som en indikator för väl fungerande ekosystem, eftersom den kräver miljöhänsyn som gynnar många andra hotade arter, naturmiljöer och samhällsintressen.

Länsstyrelsen Värmland och Fylkesmannen i Hedmark presenterar slutrapporten av projektet Vänerlaxens fria gång. I drygt tre år har Sverige och Norge samarbetat om ett stort antal studier och åtgärder. Syftet har varit att på lång sikt bygga upp det vilda beståndet av Klarälvslax genom att utreda möjligheter och konsekvenser av att återintroducera laxen i Norge. Samtidigt gynnas övrig biologisk mångfald och åtgärderna bidrar till att uppfylla kraven enligt EU:s ramdirektiv för vatten och art- och habitatdirektivet.

Slutrapporten visar historisk och ny kunskap om Klarälvslaxbeståndet, andra skyddade och hotade arter, ekologisk status, miljöproblem och underlag till åtgärdsprogram.

– Ett genomförande av det åtgärdunderlag som finns i rapporten bedöms ge många positiva effekter. En av dessa är att Klarälven-Trysilelva-Femundselva med biflöden blir en av Skandinaviens laxrikaste med cirka 12000 lekande vildlaxar per år, säger landshövding Kenneth Johansson.

Prioriteringen i arbetet kommer framöver att ligga på att vidta åtgärder för att öka fiskens uppvandring vid Forshaga kraftstation, öka överlevnaden hos nedströmsvandrande fisk, införa miljövänlig vattenreglering, och när så är möjligt, återintroducera Klarälvslax i Trysilelva och Femundselva.

 

Slut rapport- Vänerlaxens fria gång- två länder en älv

Slut rapport- Vänerlaxens fria gång- två länder en älv Pdf

 

 

Parasiten Gyrodactylus salaris

Under hösten 2012 samlades fenor in från Klarälvslaxar i Vänern och från fiskfälla i Forshaga, fenorna skickas till NINA (Norwegian Institute for Nature Research) i Norge för analys. Analysen gjordes för att undersöka om klarälvslaxen i Vänern och i Klarälven är bärare på den yttre parasiten Gyrodactylus salaris (G. salaris). Parasiten som lever på lax i sötvatten genom att äta av huden, främst av fenorna, parasiten är helt ofarlig för människan. 

Resultatet från analysen kom till Länsstyrelsen i Värmland nu i veckan och visar att fenprover från klarälvslaxar som var fångade i fällan i Forshaga bar på parasiten Gyrodactylus salaris Däremot visar undersökningen att fenprover från klarälvslaxar som var fångade i Vänern inte bar på parasiten. Analyser är även gjorda på laxungar som är fångade mellan Sysslebäck och Höljes, ingen Gyrodactylus salaris fanns på dessa laxungar.

För mer information om resultatet från undersökning och information om parasiten Gyrodactylus salaris finns på följande länkar.

Resultat från NINA

Auqa reports 2012:8 Laxparasiten Gyrodactylus salaris i västkusten laxåar

I tidningen Värmlads Folkblad Skriver man 2013-04-18 en artikel om att Parasiten Gyrodactylus salaris har hittats i prover från lax i Vänern. I repotaget har Öyvind Walsö från Norges naturförvaltning  och Pär Gustafsson från Länsstyrelsen i Värmland intervjuats.