Tag Archive for SVA

Plötslig fiskdöd i Säffle på grund av akut hjärtstopp

Måndagen den 22 maj upptäcktes att ett större antal döda fiskar, främst gösar, flöt omkring i Byälven vid Strömbron i centrala Säffle. Vattenprover visade inga tecken på kontaminering eller annan påverkan. Efter provsvar på fyra döda gösar visar det sig att de alla dött en plötslig död till följd av kraftig tryckförändring som passerat genom kroppens yttre hårdare delar och orsakat akut hjärtstopp.
Direkt in anslutning till att de första döda fiskarna upptäcktes tog Säffle kommun kontakt med massafabriken Nordic Paper som ligger uppströms Strömbron. De agerade snabbt och tog vattenprover där de kunde konstatera att både syrehalt och pH-värden var normala i älven. Nordic Paper kontrollerade även bioreningen, om möjlig driftstörning eller avlopp som svämmat över, men inget visade något ovanligt. Passagen genom Strömbrons dammluckor visar heller ingen onormal påverkan. Såväl kommunen som Säffle sportfiskeföreningen tog kontakt med Länsstyrelsen som därefter beslöt att skicka in fyra stycken av de döda gösarna till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för vidare analys.

Nu har de preliminära provsvaren från SVA kommit och de visar att gösarna dött en plötslig död till följd av en tryckförändring/tryckvåg, som passerat genom kroppens yttre hårdare delar (skalle respektive hud) och orsakat akut hjärtstopp. SVA:s bedömning grundas på att alla fyra gösarna uppvisar kraftig stasning av blod i kärl och organ. Tecken på akut trauma ses även på skador i ögon (krackelerade linser, cellavlossning från ögonbotten) på alla fyra fiskar.

Vad som orsakat tryckvågen kan inte bedömas genom provsvaren. Med tanke på att fiskar dött genom plötsligt yttre tryck så går det inte att utesluta att det skett detonation i vattnet av något slag, eller i direkt anslutning till vattnet. Händelsen är därför polisanmäld för utredning. SVA gör även kontrollanalys på de döda gösarna för virus- och bakteriepåverkan. De slutgiltiga resultaten där väntas inom några veckor.

Totalt uppskattas det till cirka 250-300 döda fiskar som hittats döda.

 

Jonas Andersson

Fiske/Miljöanalys 

Jonas.S.Andersson@lansstyrelsen.se

010-2247432

Virussjukdom på fisk i Vänern

Virussjukdomen infektiös pankreasnekros, IPN, konstaterades i början av december i avelsfisket för Vänerns laxbestånd. För att förhindra smittspridning införde Jordbruksverket smittskyddsåtgärder på avelsfiskanläggningen där den smittade fisken återfanns. Virussjukdomen kan inte smitta människor och det är inte farligt att äta smittad fisk.

För att förhindra spridning av smittan till andra vatten och fiskbestånd är det mycket viktigt att alla respekterar de regler som finns. Det är, nu som tidigare, förbjudet att flytta död betesfisk mellan alla vattenområden.

- Som sportfiskare bör man tänka på att även annan fisk än laxfisk kan sprida viruset. Därför ska man inte använda betesfisk som fångats i Vänerns vattensystem för att fiska i andra vattendrag. Jag ser med oro på om IPN skulle spridas över landet – det skulle få stora negativa konsekvenser för fisk, säger Charlotte Axén, tillförordnad statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Det krävs alltid ett tillstånd för att flytta levande fisk mellan vattenområden. Det ansöker man hos länsstyrelsen (Ansökan om utplantering av fisk och kräftor).

I dagsläget är smittans källa oklar. Kontroller pågår för att få en bild av omfattningen av sjukdomen och för att stoppa smittspridning

Fakta om IPN
IPN är en virussmitta som främst angriper laxfiskar. Sjukdomen har inte påträffats i svenska insjöar tidigare men är vanligt förekommande i stora delar av Europa, inklusive flera av våra grannländer. Den orsakar där stora problem och höga kostnader i sättfiskodlingar.

Sjukdomen ger sig vanligen till känna i form av plötslig hög dödlighet bland fiskyngel eller smolt. Fisken uppvisar yttre symtom som mörkfärgning av huden och svullen buk. Häftiga korkskruvsliknande simrörelser är karakteristiskt. Öppnar man fisken ser man ofta blödningar i bukfett och inre organ.

Virussjukdomen kan inte smitta människor och det är inte farligt att äta smittad fisk.

>Infektiös pankreasnekros (IPN) (SVA.se)

Länsstyrelsen söker åter igen efter sårig fisk

Förra året diskuterades det på bloggen Värmlands fiske om en bild på lax fångad i Vänern. Laxen hade sår över större delen av kroppen. Länsstyrelsen var i samband med denna diskussion i kontakt med Charlotte Axén vid SVA (STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT) för att få ett svar vad dessa sår kunde vara för något.

För att få svar på vad det kan röra sig om är det mycket viktigt att Länsstyrelsen i Värmland får in prover på lax som har dessa sår för att skicka på analys. Analysen utförs på njure och mjälte skulle fisken vara nedfryst och urtagen men med blodranden kvar finns fortfarande en chans att analysera fisken. Men för att kunna analysera om det skulle vara ett virus som orsakar prickarna måste fisken vara färsk EJ FRYST.

Kontakta Jonas Andersson eller Pär Gustafsson vid Länsstyrelsen i Värmland om du har någon fisk med dessa sår, eller om du vet någon som har är det.

jonas.s.andersson@lansstyrelsen.se

par.gustafsson@lansstyrelsen.se

Tidigare inlägg med foto

 

Länsstyrelsen söker sårig fisk för analys

För ett tag sedan diskuterades det på bloggen Värmlands fiske om en bild på lax fångad i Vänern. Laxen hade sår över större delen av kroppen. Länsstyrelsen var i samband med denna diskussion i kontakt med Charlotte Axén vid SVA (STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT) för att få ett svar vad dessa sår kunde vara för något.

För att få svar på vad det kan röra sig om är det mycket viktigt att Länsstyrelsen i Värmland får in prover på lax som har dessa sår för att skicka på analys. Analysen utförs på njure och mjälte skulle fisken vara nedfryst och urtagen men med blodranden kvar finns fortfarande en chans att analysera fisken.  Se nedan bild på den såriga fisken.

Kontakta Jonas Andersson eller Pär Gustafsson vid Länsstyrelsen i Värmland om du har någon fisk med dessa sår, eller om du vet någon som har är det.

jonas.s.andersson@lansstyrelsen.se

par.gustafsson@lansstyrelsen.se

 

sårig_fisk