Tagg: Rapport

Nya HaV-rapporter om hur vattenkraften kan miljöanpassas

Nya rapporter från Havs- och vattenmydigheten om hur vattenkraften kan miljöanpassas. I rapporterna anger forskare från tre universitet hur de anser att vattenkraftverken kan och bör miljöanpassas. Rapporterna har tagits fram av forskare vid Karlstads och Umeå universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. De innehåller exempelvis beskrivningar av kunskapsbaserade metoder för att fastställa hur vattenkraftverken bör…

Bedömning av Vattenregleringspåverkan med hjälp av elfiske

Som en del i arbetet med att statusklassa våra vatten har man sett på elfiske och vattenreglering i några vattendrag i Bergslagen. Kraftig vattenreglering ger tydliga effekter på fiskbestånden; sjöfiskar ökar och strömlevande arter minskar. Utgående från elfiskeresultat kan man ganska väl påvisa vattenregleringspåverkan.   Mer utförlig vad man kom fram till i undersökningen går att…