Tagg: Naturresurs Rinnande Vatten

Redovisning av fältarbete 2011-2012

Karlstads universitets fiskforskningsgrupp är en nära och viktig samarbetspartner i Länsstyrelsen Värmlands och Fylkesmannen Hedmarks Interregprojekt Vänerlaxens Fria Gång. Universitetets arbete om Klarälvens lax och öring som till stor del finansierats av projektet är mycket värdefullt för projektets syften och mål, här kommer en redovisning av de studier som gjorts under 2011 och 2012. Redovisningen…