Tagg: lax

Båtelfiske i Klarälven dag två

 I torsdags elfiskades det från kanalen i Höljes till några kilometer nedströms kärrbackstrandsbron. Överensstämmande med pejlingsdatat av lekfisk från tidigare år och från vadelfiske, så fångades det några lax 0+ norr om kärrbackstrandsbron, 5 st totalt. Den sammanlagda fångsten var drygt 300 fiskar, fortfarande dominerar harren bland den fångade fisken, även om det fångades mer…

Studieresa dag 5

Efter att lördagen ägnats åt att via tåg förflytta oss från Portland till Seattle mötte vi på söndagen upp med Peter Kiffney. Peter är en erkänd forskare inom fiskbiologi som arbetat mycket med habitatrestaurering och kantzoner längs vattendrag i nordvästra USA. Han tog oss till Skagit River, en av de fiskrikaste älvarna längs hela västkusten…

Studieresa dag 3

Idag var det dags att besöka den enorma Bonneville-dammen, det första vandringshindret fisken stöter på i den mäktiga Columbia River (medelvattenföring 34 ggr Klarälven!). Columbia hyser ett stort antal fiskarter som chinook-, sockeye-, coho- och pink salmon samt den storvuxna och fascinerande stören. Totalt i systemet finns 30 dammar och kraftverk men där lösningar för…