Tagg: Karlstads Universitet

Redovisning av fältarbete 2011-2012

Karlstads universitets fiskforskningsgrupp är en nära och viktig samarbetspartner i Länsstyrelsen Värmlands och Fylkesmannen Hedmarks Interregprojekt Vänerlaxens Fria Gång. Universitetets arbete om Klarälvens lax och öring som till stor del finansierats av projektet är mycket värdefullt för projektets syften och mål, här kommer en redovisning av de studier som gjorts under 2011 och 2012. Redovisningen…

Fiskmarknad 2013

Länsstyrelsen i Värmland tillsammans med Karlstads Universitet, Naturskyddsföreningen och Sporfiskarna arrangerar Fiskmarknad 2013.  Anmälan till Fiskmarknad 2013 görs på http://fiskmarknad.nu med start den 25 februari. Fiskmarknad 2013 hålls i Karlstad 7-9 maj och är till för alla som är intresserade av vandrande fisk och åtgärder som syftar på dessa bestånd. Arrangörerna välkomnar Vattenförvaltare, fiskevårdsområdesföreningar, kraftbolag, konsulter,…

Referensgruppsmöte ”Vänerlaxens fria gång”, Karlstad 6/12 2012

Den 6/12 hölls referensgruppsmöte inom projektet ”Vänerlaxens fria gång” på Stadshotellet i Karlstad. Uppslutningen var god med 45 deltagare och nedan finns länk till program och deltagarlista. Då den svenske projektledaren Mikael Hedenskog var sjuk hälsade Pär Gustafsson välkommen och gick igenom problembilder, lösningar, projekts syften och målsättningar. Därefter gick projektets olika medarbetare igenom sina…