Tagg: kalkning

Kalkningsverksamheten vid Länsstyrelsen testar pH-sond

Mycket händer ute i naturen nu! De senaste veckornas regnande har bidragit till höga flöden runtom i länet. Vid stigande och höga flöden ökar risken för låga pH-värden vilket påverkar växter och djur i vattnet. Inom kalkningsverksamheten pågår uppföljningen av vattenkemi året runt. Länsstyrelsen testar nu att utöka provtagningen genom att använda en s.k. pH-sond.…

Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten

Vi har nu kalkat vattendrag och sjöar i snart 40 års tid. Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram en rapport där man utreder vilken nytta det gjort. Resultat och slutsatser som framförs baseras på fångster vid 17 492 enskilda provfisken från drygt 1 200 olika strömsträckor i landet. Rapporten kan laddas ner här: Effekter av kalkning på fisk…

Stora skillnader i hur väl kalkningen fungerar i länen

Kalkningen av svenska sjöar och vattendrag fungerar generellt bra i Sverige konstaterar Havs- och vattenmydigheten. En granskning som Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har gjort visar dock att det finns stora skillnader i hur länsstyrelserna genomför och följer upp kalkningar.  I samband med Havs- och vattenmyndighetens granskning av kalkningsverksamheten i Värmland hölls ett möte mellan LST…