Tagg: Havs och vattenmyndigheten

Projektet Vänerlaxens fria gång fortsätter under 2013

Projektet Vänerlaxens fria gång kommer inte att vara vilande under 2013 utan kommer att fortlöpa som planerat. I artikeln” Sjökalkningen kan räddas” i VF den 10 april skrivs det om det minskade anslaget från Havs- och vattenmyndigheten.  I texten kan man läsa hur det minskade anslaget påverkar olika vattenverksamheter vid länsstyrelsen i Värmland.  Bland annat…

Kalkhandläggarträff i sollefteå

Under två dagar, 20-21 mars har kalkningsverksamheten varit på kalkhandläggarträff. I år var det länsstyrelsen i Västernorrlands tur att arrangera handläggarträffen. träffen hade de valt att lägga i Sollefteå. Det var ett bra sammansatt schema och föredragshållarna berörde många viktiga frågor som rör kalkningsverksamheten.  Dag 1, 20 mars Sollefteå kommun Välkomna (Sten-Olov Altin, länsråd Västernorrland)…

Svensk- Norsk försurnings- och Kalkningskonferens 3-4 oktober

3-4 oktober var det Svensk – Norsk försurnings- och kalkningskonferens i Göteborg.  Representanter från Havs och- vattenmyndigheten, forskning (universitet), kommuner, länsstyrelser, fylkesmän, entreprenörer, organisationer från både Sverige och Norge var samlade för att utbyta information. Länsstyrelsen i Värmland bidrog med två stycken representanter. Konferensen var anordnad av Havs och- vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland.…