Tagg: Havs och vattenmyndigheten

Fiske efter signalkräfta vilka regler gäller

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Fiske får som regel bara ske inom hanteringsområden för signalkräftor eftersom signalkräftan är en invasiv främmande art. I hanteringsområdet får man hantera levande/okokt signalkräfta. Hanteringsområdet omfattar…

Informationsdag om Flodkräftan i Värmland

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en informationsdag om flodkräftans situation i länet samt hur man tillsammans kan jobba för att bevara och utveckla fiskbara bestånd med flodkräfta. Medverkande under dagen är förutom Länsstyrelsen Värmland, Havs- och vattenmyndigheten, SLU Institutionen för akvatiska resurser, Gransjöns fiskevårdsområdesförening och Hushållningssällskapet Värmland. Moderator: Lennart Edsman, SLU, Institutionen för akvatiska resurser. Informationsdagen…

Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar idag webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm. – Nu blir det lättare att hitta och förstå vilka fiskeregler som gäller för fritidsfisket i Sveriges fem stora sjöar och utmed kusten. Förhoppningsvis leder ökad kunskap om reglerna och varför de finns också till att vi kan skydda fiskbestånden…

Stora skillnader i hur väl kalkningen fungerar i länen

Kalkningen av svenska sjöar och vattendrag fungerar generellt bra i Sverige konstaterar Havs- och vattenmydigheten. En granskning som Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har gjort visar dock att det finns stora skillnader i hur länsstyrelserna genomför och följer upp kalkningar.  I samband med Havs- och vattenmyndighetens granskning av kalkningsverksamheten i Värmland hölls ett möte mellan LST…

Nya HaV-rapporter om hur vattenkraften kan miljöanpassas

Nya rapporter från Havs- och vattenmydigheten om hur vattenkraften kan miljöanpassas. I rapporterna anger forskare från tre universitet hur de anser att vattenkraftverken kan och bör miljöanpassas. Rapporterna har tagits fram av forskare vid Karlstads och Umeå universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. De innehåller exempelvis beskrivningar av kunskapsbaserade metoder för att fastställa hur vattenkraftverken bör…