Tagg: Fortum

Slutrapporten Vänerlaxens fria gång – två länder, en älv

Jämfört med tidigt 1800-tal finns i dag sannolikt mindre än fem procent kvar av lekbestånden av Klarälvslax och Klarälvsöring. Den vilda Klarälvslaxens möjlighet att leva, vandra och föröka sig i sin miljö kan ses som en indikator för väl fungerande ekosystem, eftersom den kräver miljöhänsyn som gynnar många andra hotade arter, naturmiljöer och samhällsintressen. Länsstyrelsen…

Summering fångststatistik Forshagafällan 2013

Fällfångsten av lax och öring vid kraftverket i Forshaga var jämförelsevis stor under 2013. Sammanlagt fångades drygt 4200 laxar och öringar fördelade enligt figur 1 och 2. Både den vilda och odlade Klarälvslaxen och den vilda Klarälvsöringen ökade från i fjol och nådde sina högsta noteringar sedan fettfeneklippning infördes 1993 och fångster av vild/odlad började registreras…

Märkning och kontroll av smollt

När det börjar bli varmare i vädret, vintern släpper greppet om sjöar och vattendrag, våren kommer med stormsteg, då  börjar märkningen och den slutliga kontrollen av lax och öring smolten, först efter det har gjorts är dags för utsättningarna. De senaste två veckorna har Sven-Erik Sköld och personal från Älvkarlebys Fiskeriförsöksstationen märkt smolt vid både Sävenfors fiskodling…