Tagg: flodpärlmussla

Försvunna flodpärlmusslor i Värån, Torsby kommun

Under hösten 2013 har Länsstyrelsen noterat en kraftig minskning av musselbeståndet i Värån i Torsby kommun. Vid en grundlig inventering som genomfördes av Skogsstyrelsen 2007 i samband med att en omlastningscentral byggdes beräknades beståndet till ca 10 000 individer, däribland en stor andel småmusslor. I år uppskattades antalet till ca 2 000 och musslor i de mindre…

Miljöövervakning av flodpärlmusslor 2013

Under sommaren arbetar Länsstyrelsen med miljöövervakning av flodpärlmusslor. I länets finns ca 40 vattendrag med flodpärlmusslor och i nio av dem sker det sedan mitten av 1990-talet en kontinuerlig övervakning. I år kommer miljöövervakning ske i tre av dem: Mörtebäcken, Älgån och Slorudsälven i Arvika kommun.           Från vänster figur 1. Musslor…

Öjenäsbäcken II

Förra sommaren påbörjades restaureringen av den hårt flottningsrensade Öjenäsbäcken i Arvika, ett vattendrag som sedan i fjol är naturreservat med bla öring, flodpärlmussla och hotade mossor. Åtgärderna består i att återföra sten, lekgrus och block, skapa vinterståndplatser och höljor vid lågvatten, öppna sidofåror samt inte minst tillföra rikligt med död ved. I torsdags besöktes älven…

Kalkhandläggarträff i sollefteå

Under två dagar, 20-21 mars har kalkningsverksamheten varit på kalkhandläggarträff. I år var det länsstyrelsen i Västernorrlands tur att arrangera handläggarträffen. träffen hade de valt att lägga i Sollefteå. Det var ett bra sammansatt schema och föredragshållarna berörde många viktiga frågor som rör kalkningsverksamheten.  Dag 1, 20 mars Sollefteå kommun Välkomna (Sten-Olov Altin, länsråd Västernorrland)…