Tagg: Biologiskåterställning

Dags att ansöka om fiskevårdsbidrag

 För att fisket ska kunna fortsätta att vara gynnsamt krävs livskraftiga fiskbestånd och hållbara ekosystem. En del åtgärder som hjälper till att åstadkomma detta är stödberättigade och går att söka ekonomiskt stöd för. Fram till 31 januari 2016 går det att söka fiskevårdsbidrag. Bidragsberättigade åtgärder Åtgärder för fiskevård som är bidragsberättigade och som du kan…