Författare: Pär Gustafsson

Länsfiskekonsulent och projektledare

Föredrag NVE

Igår den 24 maj besökte en delegation från Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Karlstads universitet för en dag i fiskvandringens och fiskpassagernas tecken. Undertecknad fick då äran (tack Olle) att hålla ett föredrag om laxen och öringen i Vänern och Klarälven samt resultat och åtgärdsförslag från det svensk/norska Interreg-projektet “Vänerlaxens Fria Gång”. Ett intresserat gäng med bra…

Summering fångststatistik Forshagafällan 2013

Fällfångsten av lax och öring vid kraftverket i Forshaga var jämförelsevis stor under 2013. Sammanlagt fångades drygt 4200 laxar och öringar fördelade enligt figur 1 och 2. Både den vilda och odlade Klarälvslaxen och den vilda Klarälvsöringen ökade från i fjol och nådde sina högsta noteringar sedan fettfeneklippning infördes 1993 och fångster av vild/odlad började registreras…

Föredrag om fisk och fiske i Vänern samt “Vänerlaxens fria gång”

Leader Närheten driver tillsammans med två andra Leader-områden i Sverige samarbetsprojektet Treskär som syftar till att utbyta erfarenheter kring skärgårdsutveckling. Torsdagen den 29 aug besökte undertecknad Hammars gård på Hammarö och höll för ett 20-tal åhörare från Treskär ett föredrag om vänerfisk, fiske i Vänern och om projektet Vänerlaxens Fria Gång.  Jag tackar Peter Wiklund för…